Poziv na radionicu za izradu Strategije razvoja preduzetništva žena RS 2018-2022

Privredna komora Republike Srpske i Područna privredna komora Banja Luka, u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, organizuju radionicu za preduzetnice sa ciljem razmjene mišljenja o ključnim fokusima, ciljevima i mogućnostima razvoja ženskog preduzetništva u Republike Srpske, a u sklopu aktivnosti na izradi Strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine.
Radionica će biti organizovana u petak 09.02.2018. godine, u trajanju od 9:00 do 12:00 časova u velikoj sali Privredne komore Republike Srpske, Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, počelo je sa aktivnostima na izradi Strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2022. Za potrebe pripreme Stategije, uradiće se analiza stanja žena u preduzetništvu, organizovaće se radionice, konferencije i okrugli stolovi.

Ovo je prva u nizu radionica, gdje će se kroz moderiranu diskusiju, identifikovati glavne snage, slabosti, prilike i prijetnje za razvoj ženskog preduzetništva u Republike Srpske, skicirati ciljevi razvoja ženskog preduzetništva i mapirati trenutno stanje projekata i aktivnosti podrške.
Ukoliko ste zainteresovani za ovu radionicu, molimo Vas da prisustvo potvrdite do srijede 07.02.2018. godine.
Kontakt osoba u Privrednoj komori RS je Nikolina Dorontić Alibabić, telefon: 051/222-990, e-mail: nikolinad@komorars.ba

Poziv

Print Friendly

Leave a Reply