Poziv na sastanak: Prilike i šanse za saradnju sa EBRD-om

Početna 5 Digitalna transformacija 5 Poziv na sastanak: Prilike i šanse za saradnju sa EBRD-om

Centar za digitalnu transformaciju PKRS 22. juna 2022. godine u 12 časova, u Privrednoj komori Republike Srpske u Banjoj Luci, organizuje sastanak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji za cilj ima predstavljanje mogućnosti saradnje EBRD i kompanija u IKT sektoru.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini na polju digitalizacije i automatizacije privrede. Lansirana je nova kreditna linija GO Digital, a projekat uključuje i subvencije za implementaciju raznih softverskih rješenja u MSP.

Na sastanku će projekt menadžer EBRD, Zihnija Hasović predstaviti mogućnosti saradnje sa IKT sektorom, te prilike za apliciranje na projekte subvencionisanja savjetodavnih usluga, kao i za sredstva za ulaganje u automatizaciju i digitalnu transformacije MSP. Cilj je da se podstakne digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća i učini ih konkurentnijim na tržištima EU, u skladu sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.

Molimo Vas da prisustvo potvrdite na telefon 051/493-138 ili putem e-maila cdt.pkrs@komorars.ba, najkasnije do ponedjeljka 20.06.2022. godine. Kontakt osoba u Centru za digitalnu transformaciju PKRS je Nikolina Dorontić Alibabić.

 

Aktuelno

Poziv na radionicu „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“

Poziv na radionicu „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“

Cilj radionice je upoznavanje preduzeća sa instrumentima za unapređenje njihovih inovativnih kapaciteta korišćenjem digitalnih tehnologija i EU instrumenata podrške. Zahvaljujući digitalnim rješenjima i EU instrumentima, uz odgovarajuću podršku i raspoložive alate, kao i kroz saradnju sa predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, preduzeća mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje.

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Cilj Konferencije je podizanje svijesti o značaju obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zelene ekonomije, kako bi se iskoristili ukupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda i informisanje privrede o izazovima koji dolaze uvođenjem mehanizma za oporezivanje roba koje se uvoze u EU i pri čijoj se proizvodnji oslobađa velika količina ugljen-dioksida (CO2).