Poziv na sastanak u vezi sa propisima koji se odnose na uslove koje moraju ispunjavati građevine u oblasti zaštite od požara

zastita od pozaraUdruženje građevine i industrije građevinskog materijala Privredne komore Republike Srpske i Odjeljenje za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, organizuju u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, dana 24. februara 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, sastanak na temu uslova koje moraju ispunjavati građevine u vezi sa zaštitom od požara.

Sastanak se organizuje povodom dilema koje se javljaju u praksi prilikom primjene važećih propisa, te razmatranja i usaglašavanja novih propisa u oblasti zaštite od požara.

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće na sastanku i na taj način otklonite eventualne dileme u vezi sa važećim propisima i praksom i predložite adekvatnija rješenja za regulativu u pripremi.

Print Friendly

Leave a Reply