Poziv na seminar „Učešće privrednih društava u programu EU – Horizon program”

Početna 5 Edukacije 5 Poziv na seminar „Učešće privrednih društava u programu EU – Horizon program”

Privredna komora Republike Srpske u okviru Еvropske mreže preduzetništva, organizuje seminar na temu „Učešće privrednih društava u programu EU – Horizon program“, koja će se održati na sljedeće dvije lokacije:

  • Banja Luka, utorak, 05.04.2022. godine, sa početkom u 9 časova u Privrednoj komori RS, ul. Branka Ćopića 6, sala Jahorina;
  • Doboj, utorak, 12.04.2022. godine, sa početkom u 9 časova u Područnoj privrednoj komori Doboj, ul. Srpskih Sokolova 1.

Cilj seminara je predstaviti mogućnost učešća malih i srednjih preduzeća u programu Horizon Europe i iskustvo privrednog društva Alumina d.o.o. Zvornik kao partnera na „RIS RESTORE“ projektu. Horizon Europe je vodeći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sa budžetom od 95,5 milijardi eura za period 2021-2027. Učešćem u programu jačaju se kapaciteti i unapređuje saradnja privrednih društava u oblasti istaživanja i inovacija.

U okviru seminara, biće obrađene sljedeće teme:

  • Horizon Europe program – uvod, struktura, aspekti učešća privrede, specifični dijelovi programa poput Evropskog instituta za inovacije i tehnologije – EIT (European Institute of Innovation and Technology) i Evropskog savjeta za inovacije – EIC (European Innovation Council);
  • Umrežavanje u trouglu znanja: privreda, akademija, vladin/nevladin sektor, prilike za razvoj i repatrijaciju mladih; prenos iskustva u umrežavanju kroz međunarodne i domaće projekte; pregled do sada ostvarenih saradnji sa „trouglom znanja“ u projektima Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) Univerziteta u Banjoj Luci i pouke;
  • Konkurentnost kroz primjenu nauke u praksi; iskustvo privrednog društva Alumina d.o.o. Zvornik kao partnera na „RIS RESTORE“ projektu;
  • Procesi apliciranja – pozivi Horizon Pillar 2, EIC i EIT.

 

Predavači na seminaru su:

  • dr Suzana Gotovac Atlagić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast nanoprocesi – doktorirala na Chiba Univerzitetu, Postdiplomska škola za nauku i tehnologiju, Ćiba, u Japanu; član Američkog nano-udruženje, član Japanskog udruženja hemičara, predsjednica skupštine Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, autor mnogih naučnih radova, knjige “Savremeno inženjerstvo materijala”, izlagač na velikom broju konferencija u Koreji, Japanu, SAD-u, Kini, ogromno iskustvo u preko 20 međunarodnih i nacionalnih projekata, itd;
  • Anđela Pepić, Univerzitet u Banjoj Luci, Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija – Magistar menadžmenta, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, članica menadžment komiteta i radne grupe za administraciju u okviru COST akcije TN1302 “BESTPRAC – The voice of research administrators: building a network of administrative excellence”, učešće i vođenje velikog broja projekta, kao npr. “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries”, voditeljka aktivnosti na UNIBL u okviru Horizont 2020 projekta „Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems”, autorka mnogih radova itd;
  • Dragana Dragojlović, Direktor sektora integrisane zaštite, Savjetnik za hemikalije, Alumina d.o.o. Zvornik – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, član Tehničkog komiteta BAS/TC 7, Okolina; Institut za standardizaciju Bosne I Hercegovine, član Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske itd.

Seminar je besplatan za sve učesnike, a prijave se vrše najkasnije do 03.04.2022. godine, popunjavanjem online prijavnog obrasca na: https://edukacije.komorars.ba/event/ucesce-privrednih-drustava-u-programu-eu-horizon-program/.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon +387 51 493 138. Kontakt osoba je Sonja Milinčić (sonjam@komorars.ba).

U prilogu poziva dostavljamo Vam program seminara, te se nadamo da ćete prepoznati značaj ponuđene teme i prijaviti se za učešće.

Poziv_Horizon

Program Horizon

Aktuelno

Poziv na radionicu „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“

Poziv na radionicu „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“

Cilj radionice je upoznavanje preduzeća sa instrumentima za unapređenje njihovih inovativnih kapaciteta korišćenjem digitalnih tehnologija i EU instrumenata podrške. Zahvaljujući digitalnim rješenjima i EU instrumentima, uz odgovarajuću podršku i raspoložive alate, kao i kroz saradnju sa predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, preduzeća mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje.

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Konferencija “Zelena ekonomija – Pokretač održivog razvoja privrede RS”

Cilj Konferencije je podizanje svijesti o značaju obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i zelene ekonomije, kako bi se iskoristili ukupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda i informisanje privrede o izazovima koji dolaze uvođenjem mehanizma za oporezivanje roba koje se uvoze u EU i pri čijoj se proizvodnji oslobađa velika količina ugljen-dioksida (CO2).

Poziv na online događaj „Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“ – EEN WB++ “Pitch & Match“

Poziv na online događaj „Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“ – EEN WB++ “Pitch & Match“

Pozivamo Vas da učestvujete na online događaju EEN WB++ ”Pitch & Match” – misija online IKT kompanija za mala i srednja preduzeća aktivna u području digitalizacije na temu: “Digitalizacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru”.
Imajući u vidu značaj proizvodnje hrane i potrebu povećanja produktivnosti agro-food sektora, ovaj događaj će biti posvećen digitalizaciji poljoprivrede kao važnom faktoru za povećanje produktivnosti ovog sektora. Organizacija ovog događaja je planirana 10. maja 2023. godine od 10.00 do 12.00 časova.