Poziv na seminar „Učešće privrednih društava u programu EU – Horizon program“

Privredna komora Republike Srpske u okviru Еvropske mreže preduzetništva, organizuje seminar na temu „Učešće privrednih društava u programu EU – Horizon program„, koja će se održati na sljedeće dvije lokacije:

  • Banja Luka, utorak, 05.04.2022. godine, sa početkom u 9 časova u Privrednoj komori RS, ul. Branka Ćopića 6, sala Jahorina;
  • Doboj, utorak, 12.04.2022. godine, sa početkom u 9 časova u Područnoj privrednoj komori Doboj, ul. Srpskih Sokolova 1.

Cilj seminara je predstaviti mogućnost učešća malih i srednjih preduzeća u programu Horizon Europe i iskustvo privrednog društva Alumina d.o.o. Zvornik kao partnera na „RIS RESTORE“ projektu. Horizon Europe je vodeći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sa budžetom od 95,5 milijardi eura za period 2021-2027. Učešćem u programu jačaju se kapaciteti i unapređuje saradnja privrednih društava u oblasti istaživanja i inovacija.

U okviru seminara, biće obrađene sljedeće teme:

  • Horizon Europe program – uvod, struktura, aspekti učešća privrede, specifični dijelovi programa poput Evropskog instituta za inovacije i tehnologije – EIT (European Institute of Innovation and Technology) i Evropskog savjeta za inovacije – EIC (European Innovation Council);
  • Umrežavanje u trouglu znanja: privreda, akademija, vladin/nevladin sektor, prilike za razvoj i repatrijaciju mladih; prenos iskustva u umrežavanju kroz međunarodne i domaće projekte; pregled do sada ostvarenih saradnji sa „trouglom znanja“ u projektima Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) Univerziteta u Banjoj Luci i pouke;
  • Konkurentnost kroz primjenu nauke u praksi; iskustvo privrednog društva Alumina d.o.o. Zvornik kao partnera na „RIS RESTORE“ projektu;
  • Procesi apliciranja – pozivi Horizon Pillar 2, EIC i EIT.

 

Predavači na seminaru su:

  • dr Suzana Gotovac Atlagić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast nanoprocesi – doktorirala na Chiba Univerzitetu, Postdiplomska škola za nauku i tehnologiju, Ćiba, u Japanu; član Američkog nano-udruženje, član Japanskog udruženja hemičara, predsjednica skupštine Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, autor mnogih naučnih radova, knjige “Savremeno inženjerstvo materijala”, izlagač na velikom broju konferencija u Koreji, Japanu, SAD-u, Kini, ogromno iskustvo u preko 20 međunarodnih i nacionalnih projekata, itd;
  • Anđela Pepić, Univerzitet u Banjoj Luci, Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija – Magistar menadžmenta, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, članica menadžment komiteta i radne grupe za administraciju u okviru COST akcije TN1302 “BESTPRAC – The voice of research administrators: building a network of administrative excellence”, učešće i vođenje velikog broja projekta, kao npr. „Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries“, voditeljka aktivnosti na UNIBL u okviru Horizont 2020 projekta „Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems”, autorka mnogih radova itd;
  • Dragana Dragojlović, Direktor sektora integrisane zaštite, Savjetnik za hemikalije, Alumina d.o.o. Zvornik – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, član Tehničkog komiteta BAS/TC 7, Okolina; Institut za standardizaciju Bosne I Hercegovine, član Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske itd.

Seminar je besplatan za sve učesnike, a prijave se vrše najkasnije do 03.04.2022. godine, popunjavanjem online prijavnog obrasca na: https://edukacije.komorars.ba/event/ucesce-privrednih-drustava-u-programu-eu-horizon-program/.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon +387 51 493 138. Kontakt osoba je Sonja Milinčić (sonjam@komorars.ba).

U prilogu poziva dostavljamo Vam program seminara, te se nadamo da ćete prepoznati značaj ponuđene teme i prijaviti se za učešće.

Poziv_Horizon

Program Horizon

Print Friendly

Leave a Reply