Poziv: Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom „4th CEE Procurement & Supply Forum“ biće održan u četvrtak, 26.10.2017. u Pragu/Češka Republika.

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Njemačke firme traže prvenstveno dobavljače iz sektora: automotivi, mašinogradnja i gradnja postrojenja:

  1. Obrada metala
  2. Plastika / guma / elektronika
  3. Ostalo

U prilogu ovog poziva se nalazi excel-dokument Supplier profile template koji sadrži profile 38 njemačkih kompanija koje učestvuju (All Short Profiles DE Companies) kao i prijavni formular za dobavljače (Supplier sheet).

Prijavni formular (Supplier sheet) je potrebno kompletno ispuniti sa informacijama o Vašoj kompaniji i naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi B2B-razgovore, te ga dostaviti najkasnije do 25.08.2017.g. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Pristigle prijave će njemačke kompanije analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B-razgovore one kompanije iz BiH koje su njima u ovom trenutku interesantne.

Dostavljanjem prijavnog formulara samo pokazujete interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.

U prilogu se takođe nalazi agenda ovog foruma ali i više informacija o samom događaju (BME CEE Procurement_Supply 2017).

Kotizacija za učešće na B2B-razgovorima iznosi 295 EUR. Troškove puta i smještaja snose sami učesnici.

Nadamo se da ćete se odazvati ovom pozivu da direktno razgovarate sa njemačkim kompanijama koje traže nove poslovne partnere.

Kontakt osobe u Privrednoj komori Republike Srpske su Gordana Višekruna i Jelena Rodić (051 222 986), a kontakt osoba u Predstavništvu njemačke privrede u BiH je Sanjin Purgić (033 295 913).

BME CEE Procurement & Supply 2017

Supplier profile template

Leave a Reply