POZIV: Prezentacija projekta unapređenja radne snage i pristupa tržištima (WHAM)

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Projektom unapređenja radne snage i pristupa tržištima (WHAM) kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), organizuje prezentaciju projekta i grant linije koja će biti održana u maloj sali Privredne komore Republike Srpske, ul. ĐureDaničića 1/II, 78 000 Banja Luka, u utorak 05. decembra 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Prezentacija projekta i grant linije je namijenjena cjelokupnoj poslovnoj zajednici, a naročito organizacijama koje predstavljaju preduzeća sa potencijalom rasta i izvoza u sektorima drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće, sa ciljem povećanja broja novih radnih mjesta i povećanjem nivoa prihoda i izvoza.

Molimo Vas da potvrdite Vaše učešće do ponedeljka, 04. decembra 2017. god. na e-mail: svjetlanat@komorars.ba ili zknezevic@iesc.org.

Intermediary RFA

Leave a Reply