Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za izvozno-orijentisani sektor: Najava dvije online sesije

Povodom Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga za izvozno-orijentisani sektor (metal/drvo), u okviru projekta EU4Business Recovery, biće održane dvije informativne sesije putem online platforme MS Teams.

Prva informativna sesija održaće se 14. septembra 2021. godine u 12:00 časova putem sljedećeg LINKA.

Druga informativna sesija održaće se 16. septembra 2021. godine u 12:00 časova putem sljedećeg LINKA.

Podsjećamo da je krajnji rok za apliciranje na predmetni poziv 26. septembar 2021. godine.

U okviru projekta EU4Business Recovery objavljen je Javni poziv za izvozno-orijentisani sektor (metal/drvo).

Rok za prijavu je 26. septembar 2021. godine.

Opšti cilj Javnog poziva je ublažavanje negativnih posljedica krize izazvane virusom COVID-19 u drvo-prerađivačkoj, metalnoj i mašinskoj industriji.  

Poziv će finansirati dva sektora:

  • Drvnoprerađivački i
  • Metalno i mašinski.

Prihvatljivi aplikanti moraju da ispunjavaju sljedeće uslove: da su pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srpske/BiH prema zakonima prije 31.12.2018. godine, da pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih preduzeća, da obavljaju djelatnosti koje se odnose drvo-prerađivačku, metalnu i mašinsku industriju.

Bespovratna sredstva moraju se koristiti za finansiranje savjetodavnih usluga i podršku implementaciji, a namijenjena su za:

  • Podsticaj razvoju poslovanja reorganizacijom/lokalizacijom lanaca snabdijevanja i proizvodnim inovacijama;
  • Diversifikaciju baze klijenata kroz pristup novim tržištima.

 

Ukupan budžet Poziva iznosi 3 miliona evra, budžet za drvo-prerađivačku industriju je 1.5 miliona evra kao i za metalnu i mašinsku industriju 1.5 miliona evra. Iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće se u rasponu od 10 000 do 48 000 evra.

Print Friendly

Leave a Reply