Poziv za prijave kompanija na učešće u projektu „Nacionalni program čistije proizvodnje: Bosna i Hercegovina“

ekologijaČistija proizvodnja podrazumijeva primjenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka zamjenom klasičnih rješenja koja tretiraju otpad na kraju proizvodnog procesa. Rezultati uvođenja čistije proizvodnje su uštede, smanjeni utjecaj na okoliš/životnu sredinu i bolja usklađenost sa domaćim zakonodavstvom, EU propisima i međunarodnim standardima.

Poziv preuzmite u prilogu
POZIV ZA PRIJAVE KOMPANIJA NCPP_Final_Faza II

Print Friendly

Leave a Reply