Poziv za učešće na takmičenju za Green World Enviroment Aword

Udruženje „The Green Organisation“ Northampton pozvalo je relevantne institucije i kompanije iz BiH da apliciraju i učestvuju na takmičenju za Green World Enviroment Aword (nagradu za najbolja dostignuća u zaštiti životne sredine za kompanije, organizacije i vlade).
Više informacija o učešću možete preuzeti na Internet stranici http://thegreenorganisation.info/

Leave a Reply