banner_originalОbjavljen је poziv za učešće u projektu “Ready2Go” koji pruža mogućnost malim i srednjim preduzećima (MSP) da steknu nova i unaprijede već stečena znanja u nastupu na međunarodnim tržištima.

U sklopu ovog projekta, preduzećima će se pružiti prilika da pronađu pouzdane poslovne partnere i s njima se susretnu na organizovanim poslovnim razgovorima na 5 odabranih trećih tržišta. Odabrana treća tržišta su: Čile, Indija, Kamerun, Kanada i SAD, a dva dodatna tržišta su Argentina i Egipat. Projekat finansira Evropska komisija i Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME), a dio određenih troškova će biti pokriveno kompanijama koje će učestvovati u ovom projektu.

Glavni partner u projektu je Privredna komora Milana – Promos, koja koordinira sa 12 partnera u konzorcijumu u saradnji sa Evropskom preduzetničkom mrežom (EEN).

Ovaj projekat će ponuditi za odabranih 80 malih i srednjih preduzeća (MSP) mogućnost da učestvuju u sljedećim aktivnostima:
• Individualni treninzi i obuke koje će biti posebno prilagođene poslovanju. Cilj treninga za svako preduzeće biti će kreiranje međunarodnog poslovnog plana .
• Kolektivni treninzi koji će biti usmjereni na pet odabranih zemalja izvan EU;
• Učešće u najviše dva od pet B2B događaja u pet odabranih zemalja koje nisu u EU, uključujući fazu povezivanja.

Participacija je besplatna. Učesnici jedino snose dijelom troškove putovanja.

Preduzeća zainteresovana za učešće u projektu mogu se prijaviti on- line putem web stranice www.b2match.eu/ready2go.

Rok za prijavu učešća je 17. mart 2017. godine.

Dodatne informacije o prihvatljivosti i kriterijima izbora, datumima i programu, dostupne su na web stranici:www.b2match.eu/ready2go.

Zainteresovana preduzeća moraju pažljivo pročitati poziv za aplikante koji se nalazi u prilogu.

Ready2Go-Call-for-Applicants

Leave a Reply