Pravilnik o tehničkim normativima za distributivne plinovode od čeličnih i polietilenskih cijevi

Pravilnik o tehničkim normativima za distributivne plinovode od čeličnih i polietilenskih cijevi objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske.

Ovim pravilnikom, između ostalog, propisuju se uslovi i način za izbor trase distributivnog plinovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni dijelovi distributivnog plinovoda, izbor materijala, opreme i uređaja, radne parametre distributivnog plinovoda, način mjerenja količina prirodnog plina, regulaciju pritiska i mjere sigurnosti od prekoračenja dozvoljenog radnog pritiska…

Pravilnik možete preuzeti u prilogu.

 

Broj 22

Print Friendly

Leave a Reply