Predstavljanje rezultata projekta MIEE RS

U okviru projekta „Mreža energetske efikasnosti u inustriji BiH – MEEI“, koji realizuje Centar za održivu energetsku tranziciju – RESET iz Sarajeva, a kojeg finansira Agencija za razvoj preduzeća – Eda, u okviru Mehanizma za podršku implementacije strategija razvoja malih i srednjih preduzeća, u subotu 27.11.2021. godine u Tesliću, organizovana je završna konferencija Projekta.

Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projekta, ostvareni kroz realizaciju preliminarnih energetskih audita u 16 privrednih društava u BiH, te su razmotrene naredne aktivnosti na implementaciji mjera kroz uključivanje u različite modele mreža energetske efikasnosti.

Takođe, Privredna komora Republike Srpske predstavila je rezultate projekta „Podrška promociji Mreže industrijske energetske efikasnosti u Republici Srpskoj – MIEE RS“, koji ima za cilj uspostavljanje entitetskog tijela za koordinaciju i podršku privrednim društvima na polju industrijske energetske efikasnosti kroz podizanje svijesti i znanja privrednih subjekata, kako bi se iskoristili ukupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda, te povezivanje aktivnosti sa EU izvorima finansiranja.

Projekat „Podrška promociji Mreže industrijske energetske efikasnosti u Republici Srpskoj“ je podržan u okviru projekta  „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansira Švedska.

Tekst 1Tekst 2

Print Friendly

Leave a Reply