Predstavljene aktivnosti projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“

Razmjena iskustava u korištenju digitanih tehnologija u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem i preispitivanja mogućnosti integracije, bila je tema sastanka partnera DeveloPPP projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koji je održan u Privrednoj komori Republike Srpske.Na sastanku su predstavljene akivnosti projekta koje će se realizovati u narednom periodu, a koje se odnose na analizu stanja, organizaciju seminara za predstavnike pilot opština u jednicama lokalne samouprave, seminara za poljoprivredne proizvođače, promociju digitalnih tehnologija u poljoprivredi.

Posebnu pažnju privukle su mogućnosti unapređenja procesa digitalizacije u poljoprivredi, imajući u vidu da se jedna od projektnih aktivnosti odnosi i na organizovanje javno-privatnog dijaloga između ključnih aktera na regionalnom nivou.

Sastanku su prisustvovali predstavnici „Telegroupa“, Privredne komore Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, GIZ-a, kao i  predstavnici privrednih društava Mtel-a i „GISTEL“-a.

DeveloPPP projekat „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ provode kompanija Telegroup i GIZ  u ime njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) uz podršku Regionalne mreže za povoljno poslovno okruženje BFC  SEE.

 

Print Friendly

Leave a Reply