Predstavljeni programi podrške malim i srednjim preduzećima u BiH

By 27. фебруара 2017. EBRD, Novosti iz Komore, Projekti, slide No Comments

DSCN6018„Program podrške EBRD  razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini-Usklađivanje sa EU direktivama i standardima u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i sigurnosti i kvaliteta proizvoda“, naziv je prezentacije koja je 27. februara održana u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD.

Na ovoj besplatnoj prezentaciji, kojoj je prisustvovalo  više od 60 predstavnika domaćih privrednih društava, rečeno je da Evropska banka za obnovu i razvoj implementira kreditnu liniju za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH u iznosu od 20 miliona eura iz fondova EU. Kreditna linija uključuje dodjelu grant sredstava malih i srednjih preduzeća za uspješno realizovane projekte u ekvivalentnom iznosu, 15% od realizovanog iznosa investicije.

DSCN6022Takođe, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) implementira različite programme podrške razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni I Hercegovini, s ciljem podrške MSP u usaglašavanju sa domaćim propisima i EU Direktivama i standardima u oblasti zaštite životne sredine, zaštite na radu i kvaliteta i sigurnosti proizvoda.

Print Friendly

Leave a Reply