Predstavnici Komore na konferenciji „Učenje kroz rad: put ka mogućnostima“

Učenicima u Srbiji će od septembra 2018. biti ponuđeno 10 novih obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja, a u oko 600 kompanija širom Srbije biće realizovano 30 obrazovnih profila, rečeno je juče na međunarodnoj konferenciji „Učenje kroz rad: put ka mogućnostima“, kojoj su, u Beogradu, prisustvovali i predstavnici Privredne komore Republike Srpke.

Rukovodilac Centra za edukaciju Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević rekla je da je u prethodnoj školskoj godini model dualnog obrazovanja obuhvatio 3.000 učenika, 19 obrazovnih porfila, 60 škola u 40 gradova u Srbiji i 200 kompanija.

Cilj konferencije bio je predstavljanje rezultata u razvoju i uspostavljanju politike učenja kroz rad u Srbiji i sagledavanje perspektive škola i kompanija, kao i predstavljanje i diskusija o različitim aspektima u vezi sa politikom učenja kroz rad.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Njemačke razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“, koji realizuje GIZ. Projekat je počeo u aprilu 2013. godine sa ciljem da pruži podršku Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u uvođenju elemenata dualnog obrazovanja u formalni sistem srednjeg stručnog obrazovanja.

Reforma sistema stručnog obrazovanja je u fokusu obrazovne politike u Srbiji duži niz godina, a učenje kroz rad predstavlja mehanizam koji će dodatno modernizovati srednje stručno obrazovanje tako što će omogućiti učenicima pristup savremenim oblicima rada i sticanje kompetencija u realnom radnom okruženju. Na taj način, učenici će biti osposobljeni za lakše pronalaženje posla nakon završetka školovanja, a dodatno će se učvrstiti veza između srednjeg stručnog obrazovanja i tržišta rada.

Organizatori konferencije su Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Privredna komora Srbije i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, a partnersku ulogu imaju Austrijska razvojna saradnja i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Leave a Reply