Predstavnici Komore prezentovali privredne potencijale Srpske na međunarodnoj REDETE konferenciji

REDETE konferencija„Republika Srpska, povećanje poslovne saradnje kroz transfer tehnologija i znanja“ naziv je konferencije Međunarodne REDETE konferencije, koja je juče održana u Gracu.
Delegacija iz Republike Srpske, koju su činili predstavnici Privredne komore, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Univerzitetskog preduzetničkog centra i Inovacionog centra Banja Luka, predstavili su Srpsku na poslovnom skupu, sa ciljem promovisanja ekonomske saradnje u regionu kroz transfer tehnologija i znanja.
Željka Milić iz Privredne komore Srpske predstavnicima ICS Steiermark-a (Međunarodni centar Štajerske) i Privredne komore ove pokrajine prezentovala je rad Komore, ali i makroekonomske pokazatelje i privredne potencijale Republike Srpske.
U okviru ove konferencije održan je i je popratni događaj „REDETE business circle“, koji je bio usmjeren na sagledavanje mogućnosti za ekonomsku saradnju između pokrajine Štajerske/Austrije i Republike Srpske/Bosne i Hercegovine, te postizanje praktičnih dogovora i zaključaka. Mogućnost saradnje sagledana je u širem ekonomskom kontekstu, sa naglaskom na oblasti drvne i metalske industrije, energetike i turizma.

Print Friendly

Leave a Reply