Predstečajni postupak jedna od novina novog Zakona o stečaju

By 11. новембра 2015. Novosti iz Komore, slide No Comments

Nacrt zakona o stecajuDefinisanje predstečajnog postupak, odnosno finansijsko operativnog restrukturiranja, jedan je od prijedloga Privredne komore Republike Srpske koji je uvršten u Nacrt zakona o stečaju, potvrdio je novinarima prije početka javne rasprave o ovom zakonskom propisu u Banjoj Luci, pomoćnik ministra pravde Srpske, Slobodan Zec.
Prema njegovim riječima, novim zakonom predviđeno je da se predstečajni postupak pokreće i na prijedlog povjerioca i na prijedlog dužnika.
– To je postupak koji se vodi pred sudom. Sud imenuje povjerenika, a rok za okončanje je 150 dana, uz mogućnost produženja roka za još 90 dana. Ovaj postupak se smatra zaključenim ako za njega glasa 25 odsto povjerilaca koji imaju 51 odsto potraživanja. Povjerioci koji budu protiv ovog finansijsko operativnog restrukturiranja, njihova potraživanja biće umanjena najviše do 10 odsto u odnosu na potraživanja koja bi dobili da do ovog postupka nije došlo – objasnio je Zec.
On je naveo da su neki od najvećih problema koje je generisao još uvijek važeći zakon neblagovremeno pokretanje stečajnog postupka, nedovoljan broj stečajnih upravnika i stečajnih sudija, kao i predugo trajanje postupaka.
– Do sada nije postojao organ koji izriče prekršajnu sankciju za one koji neblagovremeno pokrenu stečajni postupak. Novim zakonom je propisano da je taj organ APIF, jer oni imaju evidenciju o blokiranim računima. Znači, ako je račun privrednog subjekta u blokadi 60 dana, što je razlog za pokretanje stečajnog postupka, imamo rok od 30 dana u kojem se on mora pokrenuti. Dakle, ukoliko direktor ne pokrene stečaj u tom roku, APIF će pokrenuti prekršajni postupak, a novčana kazna je od 10.000 KM – kazao je Zec.
Direktor Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić, rekla je da je Komora i kroz prijedlog mjera poslovne zajednice za Ekonomsku politiku Srpske insistirala da se omogući brzo rješavanje situacije u onim preduzećima koja imaju probleme u poslovanju. Podsjetila je da je na inicijativu Komore riješen problem brze registracije preduzeća, ali je ostao problem predugog trajanja stečajnog postupka i brzo zatvaranje kroz likvidacione i druge postupke.
– Privredna komora Republike Sprske insistirala je da se nađe rješenje za postupak koji bi se vodio prije otvaranja samog stečajnog postupka, odnosno da se definiše predstečajni postupak. U tom postupku i dužnik i povjerilac bi imali priliku da urede svoje odnose na način da se dužniku olakša njegov položaj i da mu se omogući da svoje finansijsko operativne probleme prevaziđe i nastavi poslovanje – izjavila je Ristićeva, uz konstataciju da je neminovnost da poslovni subjekti zapadaju u probleme, ali obaveza svih nadležnih institucija je, kako je istakla, da stvore zakonski okvir u kojem će se na vrijeme reagovati na te probleme i tražiti adekvatna rješenja.
Zahtjev Privredne komore bio je i pooštravanje kriterija za obavljanje funkcije stečajnog upravnika, te uspostavljanje pojačanog nadzora rada stečajnih upravnika.
– Ovim zakonom se uvodi i osiguranje od poslovne odgovornosti za stečajne opravnike, što uozbiljuje cijeli proces – zaključila je Ristićeva.

Print Friendly

Leave a Reply