Preporuke dva izvještaja: „Unapređenje privrednog pravosuđa u BiH u uslovima krize COVID-19“

Predstavnici Privredne komore Republike Srpske učestvovali na prezentaciji „Unapređenje privrednog pravosuđa u BiH u uslovima krize COVID-19: Procjena uticaja, opcije za brza unapređenja, i strategije za srednjoročni-dugoročni period“, koja je održana 29. aprila 2021. godine, u okviru projekta tehničke pomoći Svjetske banke „Unapređenje poslovne klime kroz brže rješavanje privrednih predmeta“.

U prilogu je PowerPoint prezentacija korištena na sastanku i letak koji sumira glavne nalaze i preporuke dva izvještaja „Unapređenje privrednog pravosuđa u BiH u uslovima krize COVID-19“, i to Faza 1 analize – procjena uticaja i opcije za brza unapređenja i Faza 2 analize – strategije za unapređenje u srednjem do dugom roku. Izvještaj možete preuzeti na web adresi http://wrld.bg/cb1w30q1dOs, zajedno sa ostalim projektnim materijalima.

Diskusiji je ukazala na potrebu za nastavkom reformi u pravcu unapređenja efikasnosti i pristupa privrednom pravosuđu u BIH, kako tokom krize COVID-19, tako i nakon nje. Kriza je naglasila potrebu za iniciranjem kompleksnijih reformi, kao što je prelazak na elektronsko pravosuđe (uključujući uvođenje elektronskog podnošenja dokumenata, elektronskog dostavljanja pismena i saslušanja na daljinu), te izmjena zakona o parničnom postupku. Angažovanje i podrška različitih aktera, kako organa pravosudne, izvršne i zakonodavne vlasti sa različitih nivoa vlasti (posebno Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ministarstava pravde i finansija, vlada i parlamenata), tako i razvojnih partnera, poslovne zajednice i nevladinih organizacija, bit će neophodna za osiguranje potpune implementacije prioritetnih reformi. VSTS će imati ključnu ulogu u upravljanju reformama i pružanju podrške radu sudova i sudija, kako tokom, tako i nakon krize.

Print Friendly

Leave a Reply