Preporuke za sprječavanje ili smanjenje mogućnosti prenosa virusa SARS-CoV-2– Plivački bazeni

S ciljem sprječavanja ili smanjenja mogućnosti prenosa virusa SARS-CoV-2, neophodna je primjena preventivnih mjera zbog zaštite zdravlja osoblja i posjetilaca plivačkih klubova i bazena. Preporuke za pridržavanje preventivnih mjera odnose na sve prostore bazenskog kompleksa (prostorije, garderobe, sanitarne čvorove…).Ove mjere se mogu primijeniti i na bazene koji imaju termalnu vodu, sumpornu vodu i druge vode s dokazanim terapijskim svojstvima, hidromasažne kade i slično.

Opšte preporuke

 • Prije početka rada/otvaranja, potrebno je edukovati zaposlene osobe o svim mjerama koje se provode ili se odnose na njih odnose.
 • Na vidnom mjestu, na ulazu i prostorukompleksa bazeana,obavezno istaknuti obavijesti opreventivnim mjerama i pravilima ponašanja osoblja i posjetilaca (npr. na podu postaviti vidljive oznake zbog preporučenog razmaka na bazenu i sl.).
 • Predlaže se da  posjetioci unaprijed zakažu termine.
 • Maksimalni broj osoba kojima je dozvoljen istovremeni boravak u kompleksu bazena određuje prema pravilu 10 osoba na 100 m2 prostora.
 • Broj osoba koje mogu istovremeno boraviti u bazenu zavisi od veličine bazena, te je prihvatljiv broj osoba pri kom je moguće održavanje preporučene fizičke udaljenosti od 2 metra.
 • Na ulazu i u radnim prostorima osoblja, neophodno je postavljanja dozatora s dezinfekcionim sredstvom (70% alkohol ili drugo sredstvo s deklarisanim virucidnim djelovanjem prema uputstvu proizvođača i prikladno za upotrebu na koži).
 • Za osoblje i posjetioce bazenanije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kijavica, malaksalost, proliv ili povraćanje…), već je potrebno javljanje nadređenom licu, kao i porodičnom doktoru.
 • Preporučuje se na ulazu mjerenje temperature (bezkontaktnim toplomjerom) svim zaposlenim osobama i posjetiocima.
 • Smanjiti upotrebu prostora bez ventilacije ili sa slabijom ventiacijom kao što su svlačionice i druge prostorije manjih dimenzija.
 • Ako je moguće, organizovati rad dvokratno, tako da između prve i druge smjene bude bar 1 sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom rutinskog čišćenja.
 • Zaposleno osoblje treba pravilno nositi zaštitnu masku tako da maska prekriva nos, usta i bradu, osim u prostoru oko bazena, u bazenima i u spa zoni jer se u vlažnoj sredini maska brzo ovlaži i nema zaštitnu ulogu. Zato je tokom boravka pored bazena, u bazenima i u spa zoni posebno važno održavati preporučenu fizičku udaljenost od najmanje dva metra u svim pravcima. Masku treba  je zamijeniti čim se uoči da je vlažna ili zaprljana (zaposleni treba minimalno da imaju dvije maske u toku smjene).,
 • Redovno održavanje higijene: Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima dostupno na: https://phi.rs.ba/index.php?view=kategorija&id=42.
 • Ograničiti upotrebu sanitarnog čvora prema veličini i propisnim sanitarnim uslovima. Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostora svaka dva sata (po potrebi i češće).
 • Pravilno odlaganje otpada u higijenske kante s poklopcima.
 • Održavanje propisanih higijenskih uslova bazenske vode uz pripremu vode na uobičajen način.
 • Redovno provjetravati prostorije isključivo prirodnim putem (otvaranjem prozora), bez upotrebe vještačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa. U zatvorenom prostoru bazena i spa zone provjeriti funkcionisanje opreme za ventilaciju i odvlaživanje vazduha i maksimalno povećati ulaz spoljašnjeg vazduha.
 • Bazene za kupanje pripremiti primjenom standardne procedure uz održavanje koncentracije slobodnog rezidualnog hlora na vrijednostima bliskim maksimalno dozvoljenim prema važećem Pravilniku

Preporuke prije plivanja:

 • Prije ulaza na čisti dio kompleksa bazena (bazen s površinom oko bazena), posjetioci se obavezno moraju tuširati i proći kroz dezobarijeru sa dezinfekcionim sredstvom za noge.
 • Koristiti ličnu sportsku opremu koja se obuče kod kuće, da bi se izbjeglo korištenje svlačionica. Prioritetno koristiti individualne kabine sa presvlačenje, koje se često dezinfikuju.
 • Nije dozvoljeno dijeljenje opreme i peškira.
 • Ponijeti bocu s vodom prije dolaska na bazen.
 • Ako je moguće izbjegavati dodirivanje vrata/kvaka, ograda, klupa i sl.

Preporuke tokom plivanja:

 • Održavati preporučenu distancu (fizičku udaljenost od 2m) od ostalih plivača tokom plivanja i tokom odmora
 • Ograničiti broj plivača koje istovremeno borave u stazi na tri plivača.
 • Ne ostvarivati dodatne fizičke kontakte.
 • Izbjegavati dodir lica.
 • Izbjegavati dijeljenje opreme i peškira.

Preporuke nakon plivanja:

 • Po izlasku iz bazena ne zadržavati se dugo u kompleksu bazena.
 • Kratko se zadržati u svlačionici (kabini) da se skine mokra oprema, pri čemu se preporučuje koristiti isključivo individualne svlačionice, koje se često dezinfikuju.
 • Oprati ruke sapunom ili sredstvom za čišćenje.
 • Odlaziti kući na tuširanje da bi se manje zadržavali u svlačionicama.

Spa bazeni i saune

 • U dodatku na sve već navedene mjere koje važe i ovdje, sa spa bazenima (đakuzi, virpul i sl.) postupiti na sljedeći način:
 1. a) ispustiti vodu iz čitavog sistema
 2. b) mehanički očistiti rezervoare i bazen, dezinfikovati, isprati i napuniti čistom vodom
 3. v) koncentraciju slobodnog rezidualnog hlora održavati na maksimalno dozvoljenim vrijednostima, uz redovnu kontrolu nivoa hlora i pH vrijednosti
 4. g) svakodnevno najmanje jednu polovinu zapremine vode zamijeniti svježom vodom
 5. d) postupke od a) do v) sprovoditi jednom sedmično.
 • Ne preporučuje se korišćenje vlažnih sauna, dok se suve saune (npr. finske) mogu koristiti, uz preporuku fizičke distance i ostalih preporuka.

 

Napomena: Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.

Print Friendly

Leave a Reply