Prezentacija koncepta rada i aktivnosti „Centra za digitalnu transformaciju (CDT“ Privredne komore Srbije

Privredna komira RS i GIZ u saradnji sa Centrom za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije je 10.maja.2019. godine sa početkom u 11.00 časova organizovao prezentaciju aktivnosti i iskustava navedenog Centra.
CDT Privredne komore Srbije, uz pomoć GIZ-a, djeluje od prošle godine i kroz Pilot projekat digitalne transformacije u 2018. godini, uradio je javno istraživanje kompanija o poznavanju procesa digitalizacije, obučio i sertifikovao 22 konsultanta a 40 kompanija je prošlo kroz program savjetovanja i izrade strateških dokumenata. Za 2019. godinu je predviđena i konkretna podrška u iznosu od 5.000€ po PD za uvođenje nekog od procesa digitalizacije poslovnog procesa, proizvodnog procesa ili usluge.
U cilju aktuelizacije digitalizacije u MSP Privredna komora RS je organizovala ovu prezentaciju da se iskustva CDT prenesu i u Privrednu komoru RS i ostale institucije i Ministarastva u Vladi RS, lokalne samouprave i druge kako bismo kroz organizovani proces sa jasnim ulogama, zadacima i obavezama.
Nakon ove prezentacije će uslijediti niz sastanaka kojima će se definisati uloga i način postojanja jednog takvog Centra u Privrednoj komori RS i početak ovog procesa u Republici Srpskoj kroz realizaciju projekta „Inovacije i digitalizacija MSP u BiH“ koji je u BiH pokrenuo GIZ BiH a Privredna komora je potpisala i Memorandum o saradnji ka ključni partner na realizaciji ovog procesa.
Na kraju prezentacije je organizovana i diskusija gdje su učesnici dobili niz odgovora na specifična pitanja što bržeg početka rada ovokavog centra u PKRS.

Print Friendly

Leave a Reply