Prijave za USAID Projekat ulaganja u razvoj energetskih sredstava „Investicije u energetiku“

Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula je Projekat ulaganja u razvoj energetskih sredstava („Investicije u energetiku“) sa ciljem poboljšanja regionalne energetske sigurnosti, pouzdanosti i efikasnosti u Evropi i Evroaziji (E&E) i unapređenja tranzicije zelene energije ubrzavanjem investicija u energetski sektor. Za tehnički, ekonomski i ekološki najizvodljivije projekte, projekat „Investicije u energetiku“ će izvršiti procjenu izvodljivosti kako bi pripremio ove projekte da budu spremni za ulaganja.

Geografski fokus projekta će biti na Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Gruziji, Grenlandu, Kosovu, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, a moguće i u drugim zemljama iz regije u kojima bi investicioni projekt, bilo posredno ili neposredno, mogao koristiti prethodno nabrojanim zemljama korisnicama USAID podrške.

U ovom trenutku se vrši utvrđivanje opsega operacija/mapiranje projekata u Srbiji i Bosni i Hercegovini kako bi se odabrali najizvodljiviji projektni koncepti za daljnju podršku. Oblasti fokusa za ovu procjenu su poboljšanje proizvodnje toplotne i električne energije, prenosa i distribucije, centralizovanih sistema grijanja, vodosnabdijevanja i kanalizacije, te unapređenje energetske efikasnosti stambenih i poslovnih zgrada.

Traže se inicijalne informacije o potencijalnim projektima, koji će se uzeti u obzir za podršku kroz projekat „Investicije u energetiku“. Obrazac Zahtjev za informacije o projektu (kartica Zahtjev za informacijama) koji će se koristiti za Vaše podnošenje je u prilogu. Molimo Vas da popunite tražene podatke i pošaljete ih e-poštom na energyinvestmentDIR@bv.com ili  energyinvest@bv.com. Rok za Vaš odgovor je 10. 02.2023. godine. Molimo da ograničite veličinu e-pošte na 25 MB.

Projektnom timu treba da se dostave početne informacije o potencijalnim projektima koji će se uzeti u razmatranje za izradu studija predizvodljivosti i izvodljivosti, i naknadna savjetovanja u vezi sa transakcionim uslugama. Projekti za dalju procjenu biće izabrani na osnovu konkursa. Generalno, minimalni iznos investicije projekta je 10 miliona USD, s tim što će se, kao posebni slučajevi, razmatrati i projekti ispod 10 miliona USD, ukoliko postoji dovoljno interesovanja od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Za sva pitanja i/ili dodatne informacije obratite se Goranu Frančiću (goran.francic@icloud.com; + 385 99 2717893).

Obrazac: USAID Investment in Energy Program – Project Information Request

Print Friendly

Leave a Reply