Prijedlog za redukciju broja polazaka zbog virusa korona

Privredna komora Republike Srpske svakodnevno prima informacije od svojih članica, prevoznika koji obavaljaju javni linijski prevoz lica i prevoz tereta o problemima koje na terenu izaziva pojava virusa korona, ali i mjere predostrožnosti nadležnih organa vlasti u zemlji i inostranstvu.

Poznati su zaključci Vlade Republike Srpske o zatvaranju škola i visokoškolskih ustanova i zabrani svih javnih okupljanja u Republici Srpskoj na 21 dan, odnosno do 30. marta 2020. godine, što direktno utiče i na smanjenje broja korisnika usluga javnog linijskog prevoza, zbog čega pružaoci usluga prevoza trpe negativne ekonomske posljedice.

S tim u vezi, predlažemo da resorno ministarstvo, u okviru svojih nadležnosti i zbog smanjenja broja putnika, prevoznicima omogući redukciju broja polazaka do polovine registrovanih polazaka, u periodu do 30. marta 2020. godine, kako bi se smanjili gubici u poslovanju. Kako bi obezbijedili zaštitu korisnika usluga javnog prevoza i transparentnost u ovom procesu, predlažemo da prevoznici u oblasti republičkog (i područnog) prevoza, u najkraćem mogućem roku (u narednih pet dana), Privrednoj komori RS, dostave precizan plan smanjenja broja polazaka, koji bi Komora proslijedila Ministarstvu saobraćaja i veza, nadležnoj inspekciji i javnosti. Uzimajući u obzir vanredne okolnosti, prilikom pripreme preporuka prevoznicima, neophodno je obezbijediti i uključenost i saglasnost saobraćajne inspekcije, kako bi se izbjegle potencijalne sankcije zbog redukcije obima prevoza.

Pored predloženog, neophodne su i korekcije u Uputstvu za čišćenje i dezinfekciju vozila, koje je izdao JZU Institut za javno zdravstvo RS i u kojem se koristi stručna terminologija poznata profesionalncima iz oblasti medicinskih, tehnoloških, hemijskih, bioloških i sličnih zanimanja, ali ne i prevoznicima, vozačima i široj javnosti. Tako se prevoznicima preporučuje da koriste sredstva za čišćenje na bazi etanola, natrijum hipohlorita, glutaraldehida, izopropanola itd., što nisu supstance koje su bliske javnosti, a ni prevoznicima, pa bi bilo korisnije da se u Uputstvu koriste pojmovi koji su poznatiji i prepoznatljiviji građanima i ciljnoj populaciji, poput termina medicinski alkohol i sl.

Uputstvo dalje sadrži informacije o samom postupku dezinfekcije u vozilima. Navodi se da se „obuče zaštitna oprema koja štiti od infektivnog materijala“, bez preciziranja koja je to zaštitna oprema, odnosno da li su to samo maske i gumene rukavice ili je potrebno imati i zaštitno odijelo ili nešto drugo.

Konačno, u Uputstvu se preporučuje prevoznicima da „vreću za infektivni otpad zatvore i osiguraju adekvatan transport i zbrinjavanje“, bez obrazloženja šta je adekvatan transport i zbrinjavanje. Neophodno je precizirati kako se prevozi taj otpad i gdje se deponuje, da li u kontejnerima za komunalni otpad ili na reginalnim sanitarnim deponijama ili na neki drugi način.

Uzimajući u obzir da su vozila javnog linijskog prevoza mjesta pogodna za širenje virusa, prevoznici su već sami preduzeli niz mjera za dezinfenkciju i sprečavanje širenja virusa, ali u tom procesu je potpuno izostala podrška nadležnih organa vlasti u smislu obezbjeđivanja neophodnih instrukcija, sredstava za čišćenje, opreme (maski, rukavica, zaštitnih odijela, sredstava za mjerenje temperature na ulazima u autobuske stanice i vozila…), a situaciju pored samostalnog snalaženja i raspitivanja o adekvatnim sredstvima čišćenja i zaštite, dodatno usložnjava činjenica da na tržištu nedostaje svih ovih sredstava i sve teže je doći do njih, a prodavci istih nastoje ostvariti veću zaradu u odnosu na onu koju bi imali u normalnim uslovima poslovanja.

Istovremeno, inspekcijske kontrole koje se preduzimaju prilikom čišćenja i dezinfekcije vozila u javnom linijskom prevozu, nalažu ogromnu administrativnu proceduru koja opet zahtijeva da prevoznik pored osobe koja brine o čišćenju i dezinfekciji vozila, obezbijedi i dodatnog administrativnog radnika koji će popunjavati neophodne papire.

Većina prevoznika koji vrše javni linijski prevoz, imaju registrovane i međuentitetske i  međunarodne redove vožnje koji zahtjevaju jednake mjere redukcije broja polazaka, s obzirom da su i zemlje u regionu i Evropskoj uniji uvele brojne zaštitne mjere u pogledu kretanja lica, pa je samim tim neophodna koordinacija prijedloga, mjera i instrukcija i sa Ministarstvom transporta i komunikacija BiH.

Komplikacije i nedostatak informacija prisutan je i u oblasti prevoza tereta, posebno na granici sa Hrvatskom koja je danas uvela zabranu ulaska u ovu zemlju za kamione iz Republike Srpske koji dolaze iz Italije ili robu prevoze u Italiju. Zaustavljanje kamiona iz Srpske na granici sa Hrvatskom stvara ozbiljne probleme našoj privredi i prijeti velikim štetama, s obzirom da je Italija jedan od naših najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera.

Uzimajući u obzir navedeno, očigledno je neophodna sveobuhvatna i koordinisana akcija od strane resornog ministarstva, nadležne inspekcije, Komore, institucija na nivou BiH i prevoznika kako bi se u ovim složenim uslovima, neophodne mjere hitno i adekvatno preduzimale i kako bi se prevoznicima kod kojih je najveći rizik izlaganja virusu, pružila podrška u obezbjeđivanju neophodnih sredstava, instrukcija i informacija.

Print Friendly

Leave a Reply