Prijedlogom zakona o drumskom saobraćaju utvrđeni uslovi za vršenje prevoza

Prijedlogom zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske uređuju se uslovi za vršenje prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju, rad autobuskih stanica i terminala gradskog i prigradskog prevoza lica.
Zakonskim rješenjem uređuju se registracija redova vožnje, te rad stanica tehničkog pregleda vozila na teritoriji Republike Srpske i inspekcijski nadzor.

„Propisano je da osim opštih uslova, prevoznik mora da ispunjava i određene posebne uslove za prevoz lica i stvari. Takođe, propisano je da prevoznik ispunjavanjem posebnih uslova stiče pravo na licencu, koja se izdaje na deset godina, kao i pravo na odgovarajući broj izvoda iz licence, srazmjerno broju vozila kojima raspolaže“, navodi se u obrazloženju zakonskog rješenja.

Prijedlogom navedenog zakona propisano je da jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva saobraćaja i veza, posebnim propisom uređuju prevoz lica i stvari na svojoj teritoriji.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj prevoznik i drugo pravno lice koje vrši prevoz, a ne ispunjava ili prestane da ispunjava opšte i posebne uslove.

Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju trebalo bi da bude razmatran na predstojećoj sjednici Narodne skupštine Srpske koja je zakazana za 25. april.

Izvor: SRNA

Print Friendly

Leave a Reply