PKRS: Bez akcionog plana Ekonomska politika RS za 2016. godinu neprihvatljiva

By 4. децембра 2015. Novosti iz Komore, slide No Comments

FačoPrivredna komora Republike Srpske, razmotrila je Radnu verziju dokumenta Ekonomska politika Republike Srpske za 2016. godinu i kreirala određene primjedbe, prijedloge i sugestije, koje je danas dostavila Vladi Republike Srpske.
Na osnovu sastanaka privrednika i predstavnika izvršne vlasti Srpske, održanih u prethodnom peirodu, ali i ranije upućenih analiza i materijala Komore predstavnicima izvršne vlasti, očekivanja privrednika bila su daleko veća od ponuđenih rješenja u Radnoj verziji dokumenta, pa su i reakcije poslovne zajednice oštre, prvenstveno jer nisu uvaženi neki ključni zahtjevi i nisu definisane konkretne mjere za realizaciju utvđenih politika. Naime, iz dostavljene Radne verzije Ekonomske politike RS za 2016. godinu, očigledno je da je Vlada pristupila novom konceptu kreiranja ovog dokumenta, tako da je akcenat stavljen na politike i uopšteno definisanje istih, bez konkretnih mjera i indikatora za mjerenje uspješnosti realizacije same Ekonomske politike.
Privrednici Republike Srpske insistiraju na definisanju jasnih i konkretnih mjera koje će odgovoriti na prioritetne zahtjeve poslovne zajednice, a u svrhu ostvarenja zacrtanih ciljeva i u dokumentu definisanih pet reformskih stubova, kao i da se obezbijedi princip praćenja realizacije Ekonomske politike i ocjene njene uspješnosti.
Ovaj dokument, bez definisanih konkretnih mjera i praćenja realizacije istih, kroz poseban akcioni plan i pregled propisa čije se donošenje, izmjena ili dopuna zahtjeva, kako bi se realizovale planirane politike i mjere, za Poslovnu zajednicu RS je neprihvatljiv.
Ističemo da se u ponuđenom dokumentu neke od prioritetnih mjera na kojima poslovna zajednica godinama unazad insistira uopšte ne pominju ili se samo deklarativno nalaze, kao što je smanjenje opterećenja na platu, sistemsko rješavanje porodiljskog bolovanja, smanjenje javne potrošnje i reforma javne uprave, donošenje Zakona o podsticajima…
Podsjećamo, Privredna komora Republike Srpske, 24.11.2015. godine, dostavila je Vladi Srpske prijedlog mjera poslovne zajednice za mjere Ekonomske politike Republike Srpske za 2016. godinu.
Privredna komora Republike Srpske ostaje pri prioritetnim zahtjevima koji se odnose na:
1. RASTEREĆENjE PRIVREDE KROZ SMANjENjE FISKALNIH I PARAFISKALNIH NAMETA:
1.1. Izmjene zakona o porezima i doprinosima sa ciljem vraćanja na nivo prije izbijanja ekonomske krize
1.2. Izmjene Zakona o porezu na dohodak – Povećanje neoporezivog dijela dohotka na nivo najniže plate
1.3. Izmjena Zakona o dječijoj zaštiti sa ciljem sistemskog rješavanja porodiljskog bolovanja, odnosno obezbjeđivanja refundiranja porodiljskog bolovanja poslodavcima u bruto iznosu
2. USVAJANjE I IMPLEMENTACIJA NOVOG ZAKONA O RADU sa ciljem prilagođavanja radnopravne regulative tržišnim uslovima privređivanja kako bi se povećala mobilnost radne snage, stepen odgovornosti i smanjilo opterećenje privrede
3. POBOLjŠANjE LIKVIDNOSTI PRIVREDE I VANBUDžETSKIH FONDOVA donošenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, uporedo sa aktivnostima na donošenju ovog propisa u FBiH
4. MJERE PODRŠKE I PODSTICAJI PRIVREDE
4.1. Sistemsko rješenje pitanja podsticaja donošenjem Zakona o podsticajima kojim će se definisati vrste i obim podsticaja, uslovi za dobijanje ove vrste podrške, subjekti koji ostvaruju pravo na podsticaje i automatizovati postupak raspodjele shodno ispunjenim uslovima
4.2. Blagovremena raspodijela podsticajnih sredstava u privredi, kreiranje registra podsticaja u privredi, obezbjeđivanje podsticaja za zapošljavanje u privredi retroaktivnim stimulisanjem za novozaposlene u odnosu na prethodnu godinu na bazi prosječnog broja zaposlenih po osnovu časova rada, podsticaji za samozapošljavanje
5. MJERE ZA SMANjENjE JAVNE POTROŠNjE
5.1. Reforma javne uprave
5.1.1. Efikasnost, efektivnost, ekonomičnost i racionalizacija troškova i broj zaposlenih
5.1.2. Plate vezati za plate u privredi
5.2. Restriktivne politike javne potrošnje
5.2.1. Smanjiti sve budžetske troškove, odnosno rashode, osim subvencija, podsticaja i kapitalih investicija i transfera
5.2.2. Zaduživanje samo za projekte koji se sami odplaćuju i angažuju domaće kapacitete
5.3. Restrukturiranje javnih preduzeća
5.3.1. Efikasno upravljanje i uspješno poslovanje u funkciji potreba privrede u cjelini
5.3.2. Planovi restrukturiranja (sektorski i pojedinačni)
5.4. Maksimalno uključivanje domaćih kapaciteta
5.4.1. Kreirati objedinjeni bilans potreba preduzeća i drugih institucija iz javnog sektora, te bilans potencijala domaće privrede kako bi se sagledale mogućnosti uključivanja domaćih privrednih subjekata u realizaciju planiranih aktivnosti javnog sektora
6. UNAPREĐENjE INSPEKCIJSKIH I PRAVOSUDNIH ORGANA, SUZBIJANjE SIVE EKONOMIJE, REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA

Print Friendly

Leave a Reply