Prioritet zapošljavanje djece poginulih boraca

17.06.2024.

Zapošljavanje djece poginulih boraca, bila je tema današnjeg sastanka, kojeg su predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Andrea Milinčić i pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković,  održali u Privrednoj komori Republike Srpske.

 Na sastanku, kojem su prisustvovali i predstavnici Unije poslodavaca Republike Srpske, sagledavane su objektivne mogućnosti za zapošljavanje nisko kvalifikovanih, kvalifikovanih i osoba sa srednjom stručnom spremom iz kategorije djece poginulih boraca  u realnom sektoru, jer su ovo zanimanja i profili za koje postoji potreba u ovoj oblasti.

Potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić izrazio je spremnost da se, u prvoj fazi, pokušaju zaposliti lica sa navedenim kvalifikacijama sa područja Banjaluke, Bijeljine, Doboja, Zvornika, Bratunca i Višegrada koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 Dogovoreno je da se, potom, u narednoj fazi, formira radna grupa koja će se isključivo baviti rješavanjem problema zapošljavanja djece poginulih boraca, a u koju će, osim nadležnih institucija, te Unije poslodavaca Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske, biti uključeni i predstavnici Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca BORS-a i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske (ROPIN).

 Sastanak je organizovan na prijedlog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, koje je reagovalo na zahtjev BORS-a i Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, za prioritetnim rješavanjem problema zapošljavanja djece poginulih boraca, a u kontekstu iskazanih zahtjeva poslodavaca za povećanjem kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca.

 Ministarstvo je decidnog stava da kvota stranih radnika može biti povećana tek kada budu iscrpljene sve mogućnosti na domaćem tržištu radne snage, sa posebnim akcentom na pokušaj zapošljavanja djece iz kategorije poginulih boraca.

Predstavnici Ministarstva su, osim navedenog, prisutne upoznali sa aktivnostima koje su preduzete na donošenju Zakona o radnom angažmanu na sezonskim poslovima, kojim bi se trebale pojednostaviti procedure prijava i odjava radnika, te plaćanja poreza i doprinosa.

 U ime Privredne komore Republike Srpske navedenom sastanku su prisustvovali predsjednik područne komore Banja Luka Goran Račić i generalni sekretar Dragana Kokot.