Privredna komora RS dodijelila detašmane privrednim društvima iz Srpske za rad u SR Njemačkoj za detašmansku 2015/2016. godinu

PDetasmani 2015rivredna komora Republike Srpske danas je u prostorijama Komore organizovala tradicionalnu svečanu dodjelu Odluka o raspodjeli detašmana, za detašmansku 2015/2016. godinu.
Javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini, objavljen je 12.08.2015. godine. Ukupan kontigent detašmana za BiH je 1.917 dozvola mjesečno, od čega Republici Srpskoj pripada 666 detašmana, odnosno jedna trećina.
Kontigent Republike Srpske od 666 detašmana sačinjava Redovni kontigent od 529 dozvola mjesečno (208 iz oblasti građevinarstva, 124 iz oblasti izolaterstva i 197 iz oblasti montažerstva) i Posebni kontigent od 137 dozvola mjesečno (54 iz oblasti građevinarstva, 32 iz oblasti izolaterstva i 51 iz oblasti montažerstva).
Komisija za detašmane Privredne komore Republike Srpske izvršila je javni pregled prijava na Konkurs, kojoj su prisustvovali i zainteresovani predstavnici privrednih društava koja su se prijavila na konkurs, kontrolu i kompletnost dostavljene dokumentacije i konstatovala sljedeće:
• Na raspisani Javni konkrs za dodjelu detašmana za rad u SR Njemačkoj za 2015/16. godinu prijavilo se 38 privredna društva, pri čemu je jedna prijava bila neblagovremena, te ista nije uzeta u razmatranje. Sva privredna društva koja su se prijavila su iz Republike Srpske, osim jednog preduzeća koje je iz Distrikta Brčko. Od 37 prijavljenih privredna društva, 25 su korisnici detašmana, a 12 su nova privredna društva koja se prvi put prijavljuju za dodjelu detašmana.
• Za Redovni dio kontigenta (529 detašmana) prijavilo se 36 privrednih društava, od čega 24 korisnika detašmana i 12 novoprijavljenih.
• Za Posebni dio kontigenta (137 detašmana) prijavilo se osam privrednih društava, sedam korisnika ovog kontigenta detašmana, te jedno privredno društvo koje se prijavljuje po prvi put za posebni dio kontigenta, od kojih se sedam privrednih društava prijavilo i za Redovni dio kontigenta, a jedno privredno društvo samo za Posebni dio kontigenta.
Detasmani 4Komisija za detašmane Privredne komore Republike Srpske je donijela Odluku o raspodjeli Redovnog kontigenta detašmana (529 dozvola) na 33 privredna društava, od čega su 25 korisnici detašmana iz ranijeg perioda, a devet su novoprijavljena privredna društva.
Donesena Odluka o raspodjeli Redovnog kontigenta detašmana je dostavljena svim učesnicima Javnog konkursa sa poukom o pravu na prigovor i rokom za izjavu istog. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da nije pristigla ni jedna žalba na raspodjelu Redovnog kontigenta detašmana.
Komisija je usvojila i Prijedlog raspodjele Posebnog kontigenta detašmana koji pripada Republici Srpskoj (137 dozvola), te isti dostavila Spoljnotrgovinskoj komori BiH na usvajanje.
Privredna komora Republike Srpske očekuje da Komisija za detašmane STK BiH, u najkraćem mogućem roku i bez izmjena, verifikuje navedeni Prijedlog raspodjele Posebnog kontigenta detašmana, kako bi korisnici detašmana uskladili svoje planove sa visinom odobrenih detašmana za narednu detašmansku godinu i na vrijeme otpočeli sa radovima u SR Njemačkoj.

SPISAK DETAŠIRANIH PREDUZEĆA
1 Gipser d.o.o. 74101 DobojDetasmani 3
2 IGM Metal d.o.o. 78250 Laktaši
3 AJS d.o.o. 78000 Banja Luka
4 Dimont d.o.o 78000 Banja Luka
5 PC Monting d.o.o. 74480 Modriča
6 Spark d.o.o. 76300 Bijeljina
7 TE CA SI Monting d.o.o. 78000 Banja Luka
8 Građus d.o.o. 78220 Kotor Varoš
9 GP Tepić d.o.o. 78000 Banja Luka
10 Elektroobnova d.o.o. 78000 Banja Luka
11 Imss-Trade d.o.o. 78000 Banja Luka
12 EMP Interelektric d.o.o. 78000 Banja Lula
13 Telding d.o.o. 78000 Banja LulaDetasmani 2015 2
14 Hidro Kop d.o.o. 78000 Banja Luka
15 Dragon d.o.o. 74450 Brod
16 Montaža Mikić d.o.o. 78400 Gradiška
17 Unijat – M d.o.o. 79101 Prijedor
18 Jokić-Invest d.o.o. 75400 Zvornik
19 Monting Montaža d.o.o. 76300 Bijeljina
20 E.T.M. d.o.o. 74480 Modriča
21 Euromont Progim d.o.o. 78000 Banja Luka
22 Kaldera company d.o.o. 78250 Laktaši
23 Gradprom d.o.o. 78420 Srbac
24 Koming – Pro d.o.o. 78400 Gradiška
25 Brković d.o.o. 74101 DobojDetasmani 2015 1
26 Termomontaža a.d. 78000 Banja Luka
27 INO-GRADEKS d.o.o. 78000 Banja Luka
28 GD Unimvid d.o.o. 78000 Banja Luka
29 Medipharm BH d.o.o. 78000 Banja Luka
30 Luka a.d. 78000 Banja Luka
31 AL-M d.o.o. 74400 Derventa
32 Delta MD d.o.o. 78000 Banja Luka
33 Izobau JD d.o.o. 89000 Trebinje
34 Tehnoinženjering d.o.o. 76100 Brčko

Print Friendly

Leave a Reply