Privrednici i sindikat šalju isti paket želja

industrijaPoslovna zajednica i sindikat uputiće na adresu Vlade RS identične zahtjeve kao i prošle godine, da bi oni bili uzeti u obzir prilikom izrade budžeta i ekonomske politike za 2018, s obzirom na to da većina njihovih prijedloga, iako je načelno prihvaćena, još nije ugledala svjetlo dana.

Vlada je uputila zahtjev socijalnim partnerima da dostave zahtjeve i prijedloge uoči izrade budžeta i programa ekonomskih reformi za 2018. godinu. Poslodavci koji već godinama kao ključnu mjeru traže smanjenje oporezivanja rada ističu da će to i sada staviti na prvo mjesto liste zahtjeva. Sindikalci kažu da ništa nije urađeno u vezi sa zaštitom radničkih prava i da neće dozvoliti njihovo dalje urušavanje.

– Prije nego što iznesemo zahtjeve održaćemo sastanak sa Vladom da bismo analizirali šta je ove godine urađeno. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazi RS i BiH i da politički sistem ne funkcioniše. Imamo jednu garnituru vlasti u RS koja bi trebalo da sprovodi dogovorene reforme, a to se prije svega odnosi na smanjenje oporezivanja rada. To je sada na neki način uslovljeno visinom stope PDV-a o kojem odlučuje druga garnitura vlasti na nivou BiH, zbog čega je taj dio ekonomskih reformi potpuno stao. Mi ćemo i dalje najviše insistirati na smanjenju oporezivanja, jer bi to dovelo do rasta zaposlenosti i plata – kazao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.

U Privrednoj komori RS ističu da zahtjeve ponavljaju godinama i da će tako biti i za 2018. godinu.

– Prioritet je rasterećenje privrede kroz smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta. Nismo vidjeli ni efekte reforme javne uprave, iako insistiramo na smanjenju javne potrošnje i efikasnijoj javnoj upravi. Proces restrukturiranja pojedinih javnih preduzeća tek sada počinje. Insistiraćemo na svim mjerama za čiju realizaciju smo se zalagali i u ranijim godinama, a između ostalog to je i donošenje zakona o podsticajima i da bude riješen problem sa nedostatkom kvalifikovane radne snage – rekla je direktorica Privredne komore RS Dragica Ristić.

U Savezu sindikata RS ističu da će prekopirati svoje zahtjeve za ovu godinu, jer nisu realizovani.

– Većina zahtjeva koje smo predložili nije realizovana. Za mjesec ćemo imati kompletirane prijedloge za budžet i dokument ekonomskih reformi. Nismo zadovoljni vođenjem socijalnog dijaloga niti donesenim Zakonom o radu, zbog čega i dalje tražimo njegovu analizu. Nećemo dozvoliti dalje urušavanje radničkih prava – kazala je predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić.

Navela je i da su neki od njihovih zahtjeva usvojeni u ovoj godini, ali ne na način na koji su tražili.

– Potpuno drugačije smo željeli Zakon o Ekonomsko-socijalnom savjetu. Tržili smo mnogo više novca za program socijalnog zbrinjavanja, ali i drugačije programe zapošljavanja. Insistiraćemo i dalje na donošenju zakona o zlostavljanju na radu. Svake godine istu priču pričamo, Vlada radi onako kako hoće, ali nećemo odustati od naših zahtjeva – poručila je Mišićeva.

U Ministarstvu finansija RS ističu da su zatražili od poslovne zajednice i sindikata da dostave prijedloge za izradu budžeta i programa ekonomskih reformi za iduću godinu.

– Čim dobijemo njihove prijedloge počećemo sa pregovorima. Analiziraćemo i ono što je urađeno i što je započeto na osnovu njihovih zahtjeva u ovoj godini – naveli su u Ministarstvu finansija RS.

Porodiljsko

Poslovna zajednica očekuje i da će do kraja godine biti usvojene izmjene Zakona o dječijoj zaštiti.

– Tražimo da finansiranje porodiljskog bolovanja bude skinuto sa naših leđa i prebačeno na teret javnih fondova – kazao je Dragutin Škrebić.

 

Izvor: Glas Srpske

Leave a Reply