Programi podrške za mala i srednja preduzeća – Kako povećati konkurentnost?

By 14. октобра 2015. EBRD, Novosti iz Komore, Projekti, slide No Comments

EBRDPrivredna komora Republike Srpske i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, u saradnji sa EBRD SBS programom, organizоvali su danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci Konferenciju „Programi podrške za mala i srednja preduzeća – Kako povećati konkurentnost?“.
U uslovima regionalnih i evropskih integracija i svjetske globalizacije, konkuretnost je jedan od ključnih izazova sa kojima se susreće i privreda u BiH. Odgovarajući privredni ambijent i raspoloživi programi podrške za mala i srednja prduzeća i izvozno orjentisana privredna društva predstavljaju ključne elemente za povećanje konkuretnosti i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća.
U okviru Konferencije razmatran je privredni ambijent za podršku malim i srednjim privrednim društvima, institucionalna podrška i aktivnosti nadležnih institucija, principi Akta o MSP kao i izazovi sa kojima se susreće privreda na polju ostvarenja principa ovog EU Akta, programi podrške za izvozno orjentisana mala i srednja privredna društva, te primjeri dobre prakse u korišćenju programa.
Rukovodilac Centra za makroekonomiju, unapređenje polosvanja i bonitete Privredne komore Republike Srpske, Olivera Radić, rekla je novinarima da Komora kroz saradnju sa različitim međunarodnim programima, kao i vlastitim programima podrške, nastoji da podrži preduzeća u pokušajima da stvore kvalitetnije rezultate u poslovanju.
– Privreda u BiH, a samim tim i u Srpskoj, prema međunarodnim ocjenama konkurentnosti, u vrlo nezavidnom položaju i uvijek negdje pri kraju ljestvice. Podaci Evropskog ekonomskog foruma o indeksu konkurentnosti pokazuju da se BiH nalazi na 110, mjestu, od ukupno 140, zemalja koje su ocijenjene. Bez obzira na ove ocjene konkurentnosti, možemo reći da smo svjesni da mnogi faktori utiču na konkurentnost naše privrede, da se svakodnevno susrećemo sa različitim problemima, ali takođe postoje i uspješni primjeri koji rade na poboljšanju svoje konkurentnosti – navela je Radićeva.
EBRD (1)Menadžer EBRD Programa podrške za mala i srednja preduzeća, Zihnija Hasović, kazao je da se neki od problema u ostvarivanju konkurentnosti u domaćim preduzećima ogledaju u nedostatku potrebnih kadrova, kao i davanju fokusa na unutrašnje stvari kao što su povećanje kapaciteta i uvođenje novih proizvoda, a zanemarivanju stvari koji se dešavaju u okruženju – šta rade konkurenti, koje su nove tehnologije, inovacije.
– EBRD u okviru svog rada, osim podrške finansiranju velikih infrastrukturnih projekata, ima i dio koji se bavi i podrškom malim i srednjim preduzećima. Preduzeća sama angažuju konsultante za rješavanje određenih problema, a mi smo tu da im pomognemo da dizajniraju te projekte, da popratimo te projekte, te obezbijedimo dio sredstava – objasnio je Hasović.
Prmea njegovim riječima, više od 800 preduzeća podržano je putem ovog programa koji EU finansira sa 2,65 miliona evra, odnosno EU obezbjeđuje dva miliona evra kroz IPA sredstva, a preduzeća preostali dio sredstava kroz učešće u projektima.
Najbolje smjernice za uspješno poslovanje preduzetnici mogu pronaći u uspješnim primjerima iz prakse, a među kompanijama koje su već prošle kroz program podrške su „Krajina klas” i „Milteks” iz Banja Luke, te „Mega drvo” iz Bijeljine.
Banjalučka tekstilna firme „Milteks” već 25 godina proizvodi radnu odjeću, a do sada su realizovali desetak velikih projekata uz pomoć donatorskih sredstava i podršku Privredne komore RS.
– Ovakvi projekti znače mnogo jednoj proizvodnoj firmi, jer je nemoguće biti konkurentan bez nove opreme i informacionih sistema – izjavila je direktor prodaje „Milteksa” Višnja Popović i dodala da je ovo privredno društvo 2005. godine uvelo informacione sisteme uz podršku donatoskih sredstava.
Pravi je primjer kako jedno preduzeće može iz srednjeg prerasti u veliko i iz primarne prerade uspješno preći put finalne, odnosno proizvodnje namještaja je privredno društvo „Mega drvo” iz Bijeljine.
Pomoćnik direktora ove kompanije, Milenko Stevanović, kaže da firma trenutno zapošljava više od 200 radnika i da se preko 90 odsto namještaja izvozi u zemlje Evropske unije.
– Da bi se naša preduzeća mogla pojaviti na tržištu Evropske unije neophodna im je podrška Privredne komore RS, zakonodavne i izvršne vlasti na nivou BiH, kao i stručna pomoć eksperata iz EU – zaključio je Stevanović.

Print Friendly

Leave a Reply