Projekat SHIPMENTT predstavljen na 22. međunarodnom sajmu privrede u Mostaru

Drugog dana 22. međunarodnog sajma privrede u Mostaru, Privredna komora Republike Srpske, na svom štandu, predstavila je projekat SHIPMENTT.

Predstavnici Komore ukazali su okupljenim privrednicima da je riječ o prijektu koji svoje aktivnosti fokusira na plavi rast i zelenu mobilnost. SHIPMENTT, kako su napomenuli, osmišljen je kako bi se poboljšao inovacioni kapacitet malih i srednjih preduzeća u Jadransko-jonskom području (ADRION) kroz posebno dizajniran prenos tehnologije i aktivnosti podrške upravljanju inovacijama koje će biti korisne preduzećima koja se bave pomorskim sektorom.

Print Friendly

Leave a Reply