Projekat„Stručno obrazovanje u BiH“: Posjetom kompaniji ELAS metalexpert počela dvodnevna radionica za master trenere

Posjetom banjalučkoj kompaniji ELAS metalexpert, danas je počela dvodnevna radionica za master trenere u okviru projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, kojeg implementira GIZ BiH, a Privredna komora Republike Srpske jedan je od partnera projekta i suorganizatora ovog događaja.

U toku posjete, razmijenjena su iskustva sa predstavnicima ELAS-a u vezi praktičnog provođenja dualno organizovanog stručnog obrazovanja, a bilo je riječi i o saradnji između mjesta učenja, odnosno poslovnog subjekta i srednje stručne škole.

Kompanija ELAS metalexpert izuzetan je primjer dobre prakse, gdje je saradnja između škola i privrednog društva na visokom nivou. Ova kompanija, kada je u pitanju srednje stručno obrazovanje,  uspostavila je saradnju sa Tehničkom, Elektrotehničkom i Ekonomskom školom u Banjoj Luci.

ELAS ima dva mentora praktične nastave koji su prošli obuku u Privrednoj komori Republike Srpske, a koji vode brigu o učenicima u cilju sticanja potrebnih znanja i vještina.

Uslovi za realizaciju praktične nastave učenika u ovoj kompaniji su na visokom nivou. Između ostalog, učenicima su, pored osnovnih sredstava za rad i zaštitu na radu, obezbijeđene i novčane naknade. Kako su istakli, svi učenici koji pokažu dobre rezultate, dobijaju mogućnost da se zaposle u ELAS-u.

Iako se radi o kompaniji iz sektora metalske industrije, od 300 radnika, čak 120 su žene, dok je prosječan broj godina zaposlenih 34.

Zbog pristupa i uslova koje ELAS nudi, učesnici su pokazali izuzetnu motivisanost za praktičnu nastavu, posebno za zanimanje bravar zavarivač.

Nakon posjete, biće organizovana i radionica, na kojoj će zajedno učestvovati i učenici i mentori praktične nastave.

Kako bi dualno organizovano stručno obrazovanje u poslovnom subjektu postalo još jasnije i razumljivije, u sklopu ovog dvodnevnog događaja biće predstavljeni brojni primjeri najbolje prakse.

Učesnici radionice su master treneri, odnosno osobe zadužene za obuku mentora praktične nastave iz cijele BiH.

Print Friendly

Leave a Reply