Promjena pečata za izvoz proizoda, nusproizvoda, derivata životinjskog porijekla i stočne hrane u Argentinu

Ambasada Argentine u Budimpešti informisala je Ministarstvo inostranih poslova BiH da je došlo do promjene pečata, odnosno sigurnosne holografske markice za izvoz proizvoda, nusproizvoda i derivata životinjskog porijekla i stočne hrane.

Trenutni pečat (do oznake pod brojem 320000) ima broj na vrhu i dodatni broj za provjeru. Od broja 0320001, broj će se izdavati na dnu oznake i sastojaće se od sedam cifara i broja za provjeru.

Novi pečat je u upotrebi od 1. jula 2017. godine i štampan je drugačijim fontom.

Leave a Reply