Seminar “Tehnički propisi, ocjenjivanje usklađenosti proizvoda i nadzor nad tržištem u RS”

By 18. фебруара 2016. Edukacije, EEN No Comments

Logo-NET-EN

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, a u okviru Projekta Evropska mreža preduzetništva u RS, organizuje seminar na temu “Tehnički propisi, ocjenjivanje usklađenosti proizvoda i nadzor nad tržištem u Republici Srpskoj”.

Seminar će se održati u četvrtak, 25.02.2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka.

Cilj seminara je upoznavanje privrednika o trenutno važećim tehničkim propisima i standardima u Republici Srpskoj i BiH, usaglašavanju tehničke regulative sa EU zahtjevima, ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda prije njihovog puštanja na tržište i obavezama proizvođača, standardima koji prate tehničke propise i njihovoj notifikaciji, te sistemu nadzora nad tržištem u BiH, inspekcijskom nadzoru u Republici Srpskoj i obavezama poslovnih subjekata u oblasti bezbjednosti neprehrambenih proizvoda Na seminaru biće predstavljena zakonska regulativa iz ove oblasti u Republici Srpskoj, u BiH, u zemljama okruženja i Evropskoj uniji, kao i presjek ostalih relevatnih propisa koji su preuzeti iz Evropske unije i koji su u planu za preuzimanje u pravni sistem Republike Srpske.

Seminar je namjenjen privrednim društvima, tijelima za ocijenu usklađenosti, konsultantima, konsultantskim kućama, univerzitetima i ostalim zainteresovanim stranama.

Ukoliko ste zainteresovani za prisustvo pomenutom događaju, ispunjenu prijavu iz priloga pošaljite na e-mail nikolinad@komorars.ba ili putem faksa 051/215-565.

Rok za prijavu je 23.02.2016. godine.

Kontakt osoba u Privrednoj komori Republike Srpske je Nikolina Dorontić Alibabić, telefon: 051/222-990.

Poziv
Program
Prijavni obrazac

Print Friendly

Leave a Reply