Ranko Karapetrović: Prioritet nam je unapređenje poslovnog okruženja

Ranko KarapetrovicDobijanjem BFC SEE sertifikata opština Laktaši svrstana je u red proaktivnih lokalnih zajednica jugoistočne Evrope, jer su kroz proces sertifikacije unaprijeđene postojeće i uvedene nove usluge opštinske uprave.

Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši, u intervjuu za „Nezavisne“ kaže kako je najveći izazov u ovom procesu bio kvalitetan dijalog opštinske uprave s privrednicima sa područja opštine, koji je sada znatno unaprijeđen.

NN: Koliko je teško bilo ispuniti zahtjeve za dobijanje ovog sertifikata i koji dio u ovom procesu je vama bio najteži?

KARAPETROVIĆ: Dobijanje sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja valorizaciju višegodišnjih napora koje sprovodi Opštinska uprava opštine Laktaši kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje. Proces ispunjavanja uslova za sertifikaciju je trajao duže nego što je prvobitno planirano, zbog nastojanja da nove procedure koje se tek uvode budu primjenjive u svakodnevnom radu i svrsishodne, a ne samo slovo na papiru.

NN: Da li ste osjetili neke pozitivne efekte i benefite od njega?

KARAPETROVIĆ: Ovim sertifikatom naša opštinska uprava je svrstana u red proaktivnih lokalnih zajednica jugoistočne Evrope. Kroz proces sertifikacije unaprijeđene su postojeće i uvedene nove usluge Opštinske uprave, privrednici su uključeni u proces donošenja odluka kojima se kreira povoljniji poslovni ambijent, a takođe obezbjeđenjem BFC sertifikata stvoreni su uslovi da preduzeća sa područja opštine Laktaši mogu da apliciraju na različite pozive od donatora. Najznačajnije aktivnosti koje su realizovane procesom ispunjavanja uslova odnose se na uspostavljanje Privrednog savjeta, izradu Plana kapitalnih ulaganja i investiranja na području opštine Laktaši i izradu Akcionog plana zapošljavanja. Unapređenje poslovnog okruženja predstavlja jedan od prioriteta u radu Opštinske uprave.

NN: Koliko je administracija bila spremna da se prilagodi njegovim zahtjevima?

KARAPETROVIĆ: Najveći izazov, kako u svakodnevnom radu Opštinske uprave, tako i tokom procesa sertifikacije, bio je i jeste kvalitetan dijalog Opštinske uprave s privrednicima sa područja opštine Laktaši i kroz proces BFC SEE ovaj odnos je znatno unaprijeđen.

NN: Kako su privrednici reagovali na ove procese s obzirom na to da je jedan od uslova dobijanja sertifikata i njihovo aktivno učešće u donošenju pojedinih odluka i stvaranju poslovne klime?

KARAPETROVIĆ: Privredni savjet je uključen u proces donošenja odluka, a posebno bih istakao kvalitetan dijalog privrednika i Opštinske uprave u procesu raspodjele sredstava iz Fonda solidarnosti RS. Zaključkom Vlade RS odobren je milion KM za pomoć privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu u poplavama 2014. godine. Zajedno s privrednicima definisani su kriterijumi za raspodjelu sredstava, a Privredni savjet je definisao i odluku o raspodjeli sredstava. Važno je istaći da u ovom procesu raspodjele sredstava nismo imali nijedan prigovor. Takođe, privrednici koji posluju u blizini rijeke Turjanice iskazali su spremnost da sufinansiraju projekat uređenja korita ove rijeke, koji se sufinansira uz pomoć UNDP-a. Vrlo je važno da privredni subjekti budu adekvatno informisani i da se, svojim resursima, kvalitetno uključe u proces unapređenja poslovnog okruženja.

NN: Koje su prednosti vaše lokalne zajednice u privlačenju investicija u odnosu na druge?

KARAPETROVIĆ: Opština Laktaši je razvijeno preduzetničko središte s velikim brojem poslovnih subjekata u različitim oblastima poslovanja. U opštini Laktaši, broj aktivnih preduzeća na 1.000 stanovnika je 15,67, dok je u Republici Srpskoj taj broj 8,51. Formalna stopa nezaposlenosti u Laktašima u 2015. godini je iznosila 20,11 odsto, dok je na nivou RS u istom periodu bila 34,20 odsto. Investitorima su na raspolaganju dvije industrijske i dvije poslovne zone na atraktivnim lokacijama za obavljanje različitih proizvodnih i trgovinskih djelatnosti. Uz povoljan geostrateški položaj i savremenu saobraćajnu infrastrukturu, investitorima je omogućen brz i siguran transport robe i usluga u Evropsku uniju, Srbiju, zemlje centralne i istočne Evrope i Bliskog istoka. Sektor poljoprivrede predstavlja razvojni potencijal opštine u oblasti stočarstva, proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda i uzgoja voća i povrća. Na području opštine nalazi se poljoprivredno zemljište najviše bonitetne klase i proizvodnog potencijala i većina stanovništva se bavi poljoprivredom. Međunarodni aerodrom u Mahovljanima udaljen je tri kilometra od opštinskog središta i predstavlja vezu opštine Laktaši i šireg regiona s Evropom i svijetom.

NN: Koje su najveće prepreke s kojima ste se suočavali u privlačenju novih investitora?

KARAPETROVIĆ: Posebnu pažnju je potrebno posvetiti unapređenju, razvoju i podizanju nivoa radnih vještina radnika sa područja opštine Laktaši i obližnjih lokalnih zajednica. S tim u vezi opština Laktaši će u narednom periodu nastojati da oformi centar za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika iz oblasti elektro i metalske industrije, a pored toga, u ovoj godini je u maju prvi put organizovan „Dan zapošljavanja Laktaši“, na kojem je omogućen susret nezaposlenih s poslodavcima. Odluka o stipendiranju je već promijenjena na način da se stipendiraju deficitarna zanimanja. Potrebno je nastaviti sa daljim unapređenjem komunalne infrastrukture, a posebno elektroenergetske infrastrukture. Trenutno, „Elektrokrajina“ Banjaluka u Poslovnoj zoni Aleksandrovac realizuje investiciju kojom će se unaprijediti dosadašnje snabdijevanje preduzeća električnom energijom. Potrebno je raditi na obezbjeđenju zemljišta za proširenje Poslovne zone Aleksandrovac i izgradnju postojeće infrastrukture kako bi se stvorili uslovi za privlačenje investicija.

NN: Ko su najvažniji investitori u vašoj lokalnoj zajednici?

KARAPETROVIĆ: Na području opštine Laktaši već duži niz godina uspješno posluje više velikih multinacionalnih kompanija, naročito iz oblasti elektro i metalske industrije. Takođe, značajan je trend rasta domaćih preduzeća koja postepeno proširuju proizvodne kapacitete, povećavaju izvoz i broj zaposlenih i iz malih prerastaju u srednja i velika preduzeća. U svakom periodu javljaju se novi interesi za poslovanje i Opštinska uprava svojim radom nastoji da pomogne investitorima u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta. Trenutno, jedan od najvećih problema s kojim se investitori susreću je nedostatak kompetentne radne snage. U partnerstvu s Vladom RS realizuju se značajni infrastrukturni projekti, čijom realizacijom se omogućava kvalitetnije pružanje infrastrukturnih i komunalnih usluga privrednim subjektima. Kada investitori odlučuju gdje će investirati oni posmatraju regionalno, a ne lokalno, i upravo zbog toga je potrebno konstantno raditi na unapređenju ove saradnje. Neki od najvažnijih investitora u našoj lokalnoj zajednici su „Integral inženjering“, „Cablex BH“, „Kolektor CCL“, „Mahle Letrika“, „Hidraulika-Flex“, „Marbo“, Mesna industrija „Tulumović“, „Tehnosint“ i drugi.

BFC SEE program Sertifikacije

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se sprovodi u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Privredna komora RS je tehnički sekretarijat, zadužena za realizaciju BFC SEE programa u Republici Srpskoj.

Ovaj program namijenjen je gradovima i opštinama koji imaju odgovarajuće kapacitete, strateški su opredijeljeni da unaprijede privredni ambijent, podstaknu razvoj lokane ekonomije i privuku investicije. Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje, veoma zahtjevnih, 10 kriterijuma i više od 60 potkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima.

Cilj Komore je da kroz sprovođenje programa BFC SEE sertifikacije podrži aktivno učešće privrede u radu lokalne uprave, definisanju strateških ciljeva lokalnog ekonomskog razvoja i zajednički rad na njihovom ostvarenju.

 

Print Friendly

Leave a Reply