Razvijanje partnerstava sa privatnim sektorom u BFC SEE opštinama i gradovima

BFCU okviru inicijative koju je nedavno pokrenula mreža BFC SEE u saradnji sa GIZ ORF MMS-om, za podršku razvoja javno-privatne saradnje u opštinama BFC SEE, održan je info dan „Javno-privatna interakcija kroz razvojna partnerstva u opštinama BFC SEE“, 14. decembra u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Info danu  su prisustvovali predstavnici 26 sertifikovanih opština iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.

Iz Republike Srpske učestvovali su predstavnici gradova Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Doboj, i opština Mrkonjić Grad, Teslić, Kotor Varoš i Laktaši. Predstavnici tehničkih sekretarijata BFC SEE i GIZ ORF MMS predstavili su develoPPP.de program.

Cilj informativnog dana bio je predstaviti mogućnosti koje ovaj program nudi sertifikovanim opštinama. Na radionici identifikovana su  potencijalna privredna društva i projektne ideje koje bi se realizovale u skladu sa kriterijumima ovog programa.

U narednom periodu predstoji organizovanje okruglih stolova za privredna društva kojima bi se predstavio DeveloPPP.de program.

 

Leave a Reply