Redovna sjednica Izvršnog odbora granskog udruženja za ICT

U srijedu, 29.12.2021. u 11.00h godine u online formatu će se održati redovna sjednica Izvršnog odbora granskog udruženja za ICT.

Predložen je dnevni red sastanka sa posebnim akcentom na planirani program rada i aktivnosti u narednoj 2022. godini. Posebno će se članovi upoznati sa prethodnim aktivnostima granskog uddruženja kao i aktuelnim temama. Jedna je i usvojena zakonska regulativa, rad u okviru Centra za digitalnu transformaciju sa pregledom budžeta koji se planira u mreži za digitalnu transformaciju Republike Srpske čiji su učesnici i ministarstva u Vladi RS.

Aktuelna je tema u vezi sa povećanjem električne energije i njenim uticajem na primjenu modernih tehnologija u proizvodnim procesima, kontinuitet isporuke i kvalitet isporučene energije.

Zaključci na redovnoj sjednici će biti sastavni dio kompletnog plana rada i programa rada Privredne komore Republike Srpske.

Print Friendly

Leave a Reply