Rezultati poslovanja privrede Republike Srpske u 2015. godini

Ukupan bmakroekonomija5roj privrednih društava koji su u 2015. godini predali završne račune iznosi 9.504, što je za 375 ili 4 odsto više u odnosu na 2014. godinu (9.129). U strukturi ukupnog broja pravnih lica, najveće učešće i dalje imaju privredna društva iz oblasti tegovine na veliko i malo 2.964, te iz oblasti prerađivačke industrije 1.925.
Ukupni prihodi ostvareni u privredi u 2015. godini iznosili su 18 milijardi i veći su za 2,21 odsto, dok su ukupni rashodi manji za 2,24 odsto, a iznosili su 17 milijardi i 365 miliona KM, u odnosu na uporedni period 2014. godine.
Obaveze privrede u 2015. godini iznose 15 milijardi i 500 miliona KM i nešto su manje (za 100 miliona ili nepunih 1 odsto) u odnosu na 2014. godinu. Podsjećanja radi, u 2014. godini obaveze su bile veće za skoro 10 odsto u odnosu na 2013. godinu. U strukturi obaveza, dugoročne obaveze iznose 6.356.473.415,00 KM i manje su za 3,36 odsto, a kratkoročne obaveze iznose 9.139.766.943 KM i veće su za 1,18 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
Prema podacima iz završnih računa privrednih društava (bilansa stanja i bilansa uspjeha), ukupna kratkoročna potraživanja privrede RS u 2015. godini iznosila su 4.519.309.738,62 KM što je u odnosu na 2014. godinu više za 5,25 odsto. U 2014. godini, kratkoročna potraživanja bila su manja za 0,22 odsto, u odnosu na 2013. godinu.
U strukturi ukupnih kratkoročnih potraživanja, potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 377.078.669 KM, što je skoro na nivou prethodne godine, kada su iznosila 374 miliona KM.
Potraživanja od kupaca u zemlji u 2015. godini iznose 2.710.968.721,41 KM, što je više za 3,4 odsto u odnosu na 2014. godinu, kada su iznosila 2.622.284.222 KM.
Kratkoročni finansijski plasmani u 2015. godini iznosili su 777.278.838 KM, što je u odnosnu na 2014. više za 22 odsto, kada su iznosili 636.889.107 KM.
Ukupan neto dobitak u 2015. godini iznosi 1 milijardu i 132 miliona KM, što je za 10,73 odsto više nego u 2014. godini, dok je ukupan neto gubitak u 2015. godini iznosio 596.050.503 miliona KM i manji je za 52,5 nego u 2014. godini. Ukupan neto dobitak u 2014. godini bio je veći za 32,5 odsto u odnosu na 2013. godinu.
I u 2015. godini najveći problem privrede Republike Srpske je nelikvidnost, mjerena koeficijentom likvidnosti koji iznosi 1,06 i blago je povećan u odnosu na 2014. godinu kada je bio 1,04. Ako se uzme u obzir da normalan koeficijent za održavanje tekuće likvidnosti iznosi 1,5, tek tada se vidi koliko je u Republici Srpskoj visok stepen nelikvidnosti, odnosno nemogućnosti izmirenja obaveza privrede.

Print Friendly

Leave a Reply