Rezultati poslovanja privrede Republike Srpske u 2019. godini

Prema prvim obrađenim podacima, ukupan broj pravnih lica u Republici Srpskoj koja su za 2019. godinu predala finansijske izvještaje Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge iznosi 10.159, što je za 88 pravnih lica, odnosno za 0,9% više u odnosu na broj privrednih društava u 2018. godini.

Od ukupnog broja obrađenih finansijskih izvještaja privrednih subjekata najveće učešće imaju trgovina (2.889 ili 28,4%) i prerađivačka industrija (1.963 ili 19,3%).

Ukupni prihodi ostvareni u privredi u 2019. godine iznosili su 21,6 milijarde KM i veći su za 310,7 miliona KM, odnosno veći su za 1,5 odsto u odnosu na 2018. godinu.

Ukupni rashodi iznosili su 20,3 milijarde KM i u odnosu na uporedni period 2018. godine povećani su za 394,8 miliona KM, odnosno veći su za 2 odsto.

Ukupna aktiva i ukupna pasiva iznose  49,6 milijardi KM, što je za 4,3% više u odnosu na uporedni period 2018. godine.

Troškovi bruto zarada i naknada zarada iznosili su 2,64 milijardi KM i u odnosu na 2018. godinu povećani su za 8,5%.

Ukupne obaveze privrede u 2019. godini iznosile su 17,52 milijarde KM i u odnosu na 2018. godinu povećane su za 5,6%.

U strukturi obaveza, dugoročne obaveze iznose 6,99 milijardi KM i povećane su za  10,5 odsto, a kratkoročne obaveze iznose 10,53 milijardi KM i veće su za 2,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna kratkoročna potraživanja privrede RS u 2019. godini iznosila su 7,9 milijardi KM što je u odnosu na 2018. godinu više za 3,1 odsto.

Ukupan neto dobitak u 2019. godini iznosi 1,75 milijardi KM, što je za 123,2 miliona KM, odnosno za 7,6 odsto više nego u 2018. godini.

Ukupan neto gubitak u 2019. godini iznosio je 601,8 miliona KM i povećan je za 212,7 miliona KM, odnosno za 54,7 odsto u odnosu na 2018. godinu.

Tekuća sredstva su iznosila 11,67 milijardi KM i povećana su za 4,2% u odnosu na 2018. godinu, dok su kratkoročne obaveze iznosile 10,53 milijarde KM i njihov rast iznosi 2,6%.

Koeficijent tekuće Iikvidnosti (tekuća sredstva/tekuće obaveze) u 2019. godini iznosio je 1,1 i nešto je viši u odnosu na prethodne godine (u 2018. godini iznosio je 1,09, u 2017. godini iznosio je 1,05, u 2016. godini iznosio je 1,01, a u 2015. godini 1,04).

Ako se uzme u obzir da normalan koeficijent za održavanje tekuće likvidnosti izmađu 1 i 2, tada se vidi da se privreda Republike Srpske i pored blagog rasta koeficijenta tekuće likvidnosti, i dalje suočava sa problemom održavanja tekuće likvidnosti.

 

Veličina Broj pravnih lica Struktura
2019.
Mikro 4.308 42,41%
Mala 4.404 43,35%
Srednja 1.044 10,28%
Velika 403 3,97%
UKUPNO RS 10.159 100,00%

IZVOR: APIF

Print Friendly

Leave a Reply