rim metalPrivredno društvo RIM Metal d.o.o. iz Teslića uputio je zahvalnicu Privrednoj komori Republike Srpske na podršci i poslovnoj saradnji u vezi sa setifikacijom i unapređenjem poslovanja, koja im je obezbijeđena u okviru projekta USAID WHAM.

– RIM Metal će zasigurno ostvariti veću konkurentnost kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima, kao najbolji pokazatelj biće zapošljavanje novih radnika, gdje je fokus na mladim ljudima, kojima bismo zapošljavanjem osigurali budućnost i ostanak u svojoj domovini – navedeno je u zahvalnici ovog preduzeća.

Podsjećamo, u okviru grantovske podrške USAID-ovog Projekta razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (USAID WHAM projekat), Privredna komora Republike Srpske implementira Projekat za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa tržištima.

Projekat podrške namijenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), u privatnom vlasništvu u Republici Srpskoj registrovanim za obavljanje proizvodnih djelatnosti u sektorima drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće, za sufinansiranje aktivnosti:

  • Obuke radne snage kroz programe dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
  • Uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
  • Pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Osim opštih kriterija, osnovni kriteriji za dodjelu sredstava iz Projekta podrške su ostvarenje ciljeva:

  • Zapošljavanje
  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje izvoza

U okviru grantovske podrške USAID-ovog Projekta razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (USAID WHAM projekat), Privredna komora Republike Srpske je potpisala memorandume o razumijevanju o dodjeli sredstava podrške sa jedanaest preduzeća iz sektora metaloprerade, drvoprerade i tekstila/obuće. Sredstva podrške namijenjena su aktivnostima obuke radne snage, boljeg pristupa tržištima te uvođenju i sertifikaciji sistema upravljanja kvalitetom i/ili sertifikacije proizvoda.

U toku je implementacija projektnih aktivnosti za periodu od 01. juna – 15. novembra 2018. god.

Drugi Javni poziv planiran je sredinom novembra 2018. godine.

Sredstva Projekta podrške u ukupnom iznosu od 202.000,00 KM obezbijeđena su kroz ugovore sa USAID Projektom razvoja radne snage i povećanog pristupa tržištima (WHAM), Vladom Republike Srpske – Ministarstvo industrije energetike i rudarstva RS, te BFC SEE gradovima i opštinama: Banja Luka, Doboj, Trebinje, Gradiška, Teslić, Kotor Varoš i Laktaši.

Print Friendly

Leave a Reply