Banja Luka dobila BFC SEE sertifikat

Banja Luka dobila BFC SEE sertifikat

Međunarodni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju BFC SEE uručen je juče Gradu Banja Luka na Trećem regionalnom kongresu „Pozicioniranje Jugoistočne Evrope kao povoljne investicione destinacije“, koji je održan u Neumu.

Gradonačelnik Slobodan Gavranović rekao je da je BFC certifikat dokaz da su lokalna administracija i sve procedure u Banjoj Luci povoljne za investitore, te da je grad na najboljem putu da krene u novi privredni razvoj.
– Sigurno je da ćemo u narednom periodu biti prepoznati kao jedna od destinacija koja je privlačna za investitore jer je sav proces sertifikacije rađen na bazi evropskih ekonomskih standarda – rekao je Gavranović.
Grad Banja Luka prošao je proces sertifikacije i ostvario ukupnu ocjenu u iznosu od 92,5 odsto od ukupno 100, te ispunio 12 kriterijuma i više od 80 podkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima.
– Ostajemo i dalje u naporima da i dalje poboljšavamo sve naše usluge u okviru postojećeg zakonskog okvira – istakao je gradonačelnik ističući da Banja Luka od prošle godine priprema poslovnu zonu u Ramićima i već prodaje prve lokacije u njoj.

Osim Banja Luke, sertifikat je dodijeljen i opštini Pančevo, a Kongresu su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Republike Srpske koja ima funkciju tehničkog sekretarijata za realizaciju programa sertifikacije opština u Republici Srpskoj prema zahtjevima BFC SEE standardu.

U okviru kongresa održane su i panel diskusije o uspostavljanju povoljnog poslovnog okruženja i podrci investicijama na lokalu, kao i o razvojnim strategijama i izvorima podrške lokalnom ekonomskom razvoju, na kojima su učestvovali predstavnici opština, gradova, kompanija, zakonodavne i izvršne vlasti Srbije, Hrvatske, Makedonije, Republike Srpske i Federacije BiH, ali i predsjednik emeritus Evropske mreže poslovnih aneđela iz Portugala.

Dan prije ovog kongresa u Neumu je održan i medijski trening za BFC SEE opštine na kojem su predstavnici jedinica lokalne samouprave, od strane eminentnih novinara iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, imali priliku čuti kako izgleda radni dan u medijima, koje su im teme interesantne i dobiti odgovor na pitanje, šta je potrebno učiniti kako bi neka informacija bila plasirana u sredstvima javnog informisanja.

Podsjećamo, program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se provodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, i BiH.

Print Friendly

Leave a Reply