SEMINAR “ISO 9001:2015 – Interni auditor”

By 22. фебруара 2016. Edukacije, slide No Comments

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa TMS Academy iz Beograda partnerom TÜV SÜD Academy, organizuje obuku na temu “ISO 9001:2015 – Interni auditor”, koja će se održati 02. i 03. Marta 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka.

Cilj obuke je predstavljanje polaznicima izmjene u novoj verziji standarda ISO 9001, kako bi se na najbolji način pripremili za poboljšanje sistema kvaliteta poslovanja. Takođe, obuka ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provjera prema novoj verziji standarda. Namjenjen je rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provjere i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta.

Program obuke biće slijedeće:

  • Upoznavanje sa zahtevima novog standarda,
  • Poređenje zahtjeva postojećeg i starog standarda,
  • Najvažnije izmjene i načini za ispunjavanje zahtjeva standarda,
  • Aktivnosti prije sprovođenja audita,
  • Zahtjevi za internom provjerom,
  • Aktivnosti prije sprovođenja provjere,
  • Simulacija sprovođenja provjere,
  • Case study.

Kurs će trajati dva dana. Nakon položenog testa polaznici će dobiti sertifikat za internog auditora.

Predavač na seminaru biće Ivan Pribićević, TMS Academy iz Beograda.

Kotizacija za seminar po učesniku iznosi 150KM+17% PDV, uplate možete izvršiti na žiro-račun NLB Razvojne banke JIE: 562 099 00000 797 43. U kotizaciju je uključena obuka, radni materijal, ručak i osveženje na pauzama. S obzirom da je broj učesnika ograničen, te da uplatom obezbijeđujete svoje mjesto na pomenutom događaju, molimo Vas da prilikom potvrde prisustva na seminaru dostavite i dokaz o uplati za predstavnike iz Vaše organizacije.

Rok za prijavu je 29.02.2016. godine.

Ispunjenu prijavu pošaljite na e-mail nikolinad@komorars.ba ili faks 051/215-565.

Kontakt osoba u Privrednoj komori RS je Nikolina Dorontić Alibabić, telefon: 051/222-990, faks 051/215-565, e-mail: nikolinad@komorars.ba .

Poziv
Program
Prijavni obrazac

Print Friendly

Leave a Reply