Seminar „Kako povećati vrijednost preduzeća – Procjena vrijednosti prduzeća “

By 13. маја 2016. Uncategorized No Comments

Privredna kogrowthmora Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva EEN i u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj EBRD, organizuje seminar na temu „Kako povećati vrijednost preduzeća – Procjena vrijednosti prduzeća “
Seminar će se održati u utorak, 17.05.2016. godine sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci.
Tokom seminara doćiće se do odgovora na pitanja, kao što su:
• Kako procijeniti vrijednost kompanije – teorija i praksa?
• Koje su osnove za donošenje odluke o vrijednosti preduzeća?
• Kako izgleda tržište potencijalnih kupaca preduzeća?
• Šta čini vrijednost preduzeća? i
• Kako dugoročno povećati vrijednost preduzeća?
Ovaj seminar se organizuje u okviru programa koji finansira EU, a implementira EBRD kroz program „Podrška konkuretnosti malih i srednjih preduzeca“. Program će podržati više od 130 malih i srednjih poduzeća u BiH, kroz savjetodavne projekte oslanjajući se na stručnost međunarodnih i domaćih konsultanata. Osim toga, program će širiti najbolje prakse kroz događaje i aktivnosti na podizanju svijesti, kako je to definisano u Aktu o malim i srednjim poduzećima, u kombinaciji s obukama za lokalne konsultante, preduzetnike i menadžere.
Svi zainteresovani privrednici, koji žele da prisustvuju pomenutom događaju, mogu se prijaviti na e-mail: zeljkaj@komorars.ba.
Rok za prijavu je 15.05.2016. godine.
Kontakt osoba u Komori je Željka Milić, telefon: 051 222 990.

Poziv
Program

Print Friendly

Leave a Reply