Sertifikacija lokalnih samouprava važna za Srpsku

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je danas u Podgorici da je sertifikacija lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem /BFC SEE/ jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje opštine i gradovi u regionu pružaju privrednicima.
Ona je na Četvrtom regionalnom kongresu „Povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi: Do novih visina“ naglasila da program sertifikacije pruža opštinama i gradovima jasne smjernice o tome kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.
„Ovaj program podrazumijeva ispunjavanje veoma zahtjevnih 12 kriterijuma i više od 80 podkriterijuma za unapređenje usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Ispunjavanje ovih zahtjeva je još jedan od izazova sa kojima se jedinice lokalne samouprave susreću na polju unapređenja rada i povećanja konkurentnosti“, rekla je Rešićeva.
Ona je pojasnila da BFC sertifikat unapređuje rad administracije, razvija mehanizme koji su od koristi investitorima, privatnom sektoru, ali i građanima.
„Sam program omogućava uključivanje privrede u razvojne procese lokalnih zajednica oko unapređenja privrednog ambijenta kroz djelovanje Privrednog savjeta. Ispunjavanje zahtjeva BFC standarda svakako je jedan od elemenata privlačenja investicija koji podrazumijeva efikasnu lokalnu samoupravu“, istakla je Rešićeva.
Ona je u obraćanju učesnicima Kongresa rekla da je važno naglasiti da stvaranje povoljne poslovne klime ne znači samo da se investitorima nude finansijske povlastice, nego da je investitorima jednako važno da imaju realno predstavljenu sliku o lokalnoj sredini, kao i njenim mogućnostima da izađe u susret njihovim zahtjevima i očekivanjima.
„Nesporno je da opštine i gradovi ne mogu uticati na privredni rast, koji je preduslov njihovog razvoja, ali oni moraju razvijati svoje instrumente koji će imati uticaj na lokalnu poslovnu klimu. Jedan od tih instrumenata je i ovaj sertifikat koji će dobiti najuspješniji“, rekla je Rešićeva.
Ona je uvjerena da će sve opštine i gradovi koji uspješno prođu ovaj program u budućnosti imati dugoročne koristi kroz rast poslovne aktivnosti, porast broja zaposlenih i povećanje prihoda u svojim budžetima, te da će ojačati lokalnu ekonomiju i biti mjesto gdje će domaći i strani investitori rado ulagati.
Rešićeva je pozvala jedinice lokalne samouprave koje dobiju sertifikat da razmijene iskustva sa drugim lokalnim zajednicama, kako bi i one provjerile i unaprijedile svoju poziciju u odnosu na zahtjeve investitora.
„Ono što je nama važno kao Republici Srpskoj, da smo se još 2012. godine, uključili i prepoznali program sertifikovanja /BFC SEE/ lokalnih zajednica, iz razloga što je to garancija u Jugoistočnoj Evropi investitoru, koji kada vidi da lokalna zajednica ima taj sertifikat, on je siguran da privreda može da odgovori šta od jedne lokalne zajednice očekuje i traži“, istakla je Rešićeva.
Ona je navela da je projektu još 2012. godine u Republici Srpskoj pristupila opština Prijedor, sada grad Prijedor.
„Nama je ovo važno jer lokalne zajednice ovim imaju zdravi takmičarski duh da pokažu ko ima najbolje poslovno okruženje, a time i otvorenu i transparentnu efikasnu upravu i sve ono što je potrebno investitoru“, rekla je Rešićeva.
Ona je navela da su u Republici Srpskoj sertifikovan gradovi Prijedor, Bijeljina i Banjaluka, a da su u postupku sertifikacije i gradovi Trebinje i Doboj.
Kada je riječ o sertifikovanim opštinama, to su Gradiška, Laktaši, Ugljevik, Bileća, Novi Grad, Kozarska Dubica, Brod i Kotor Varoš.
Ova program sertifikacije se sprovodi u četiri države BiH, Srbija, Hrvatska, makedonija, a danas će pristupiti i Crna Gora.
Četvrti Regionalni kongres Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi otvorio je crnogorski ministar finansija Radoje Žugić.

Izvor: SRNA

Print Friendly

Leave a Reply