ShareIT: Unapređenje znanja i vještina privrednih društava u korištenju informaciono-komunikacionih alata

Rukovodilac Centra za makroekonomiju i unapređenje poslovanja Privredne komore Republike Srpske Olivera Radić, na današnjoj koferenciji za novinare u Komori, rekla je da je cilj projekta “ShareIT Platform” – “Platforma za razmjenu relevantnog IT iskustva, informacija, znanja i obuka, to jest ponude i potražnje proizvoda i usluga” – unapređenje znanja i vještina privrednih društava kada je riječ o korištenju različitih informaciono-komunikacionih alata u poslovnoj komunikaciji.

– Vrijednost ovog projekta, koji sprovodi Privredna komora Republike Srpske u okviru programske podrške Centralno-evropske inicijative /CEI/, 45.000 KM, od čega CEI podržava sa 50 odsto – navela Radićeva.

Prvi specifični cilj je, kako je istakla, povećanje IT i digitalnih kapaciteta MMSP kroz proces unapređenja znanja i vještina u cilju primjene savremenih IT alata i tehnologija u komunikaciji i poslovnim procesima.

– Drugi specifični cilj je povezivanje i unapređenje saradnje MMSP iz različitih sektora u cilju razmjene informacija, prenosa znanja i najboljih praksi u pogledu raspoloživih kapaciteta, postojećih lanaca vrijednosti i mogućnosti proizvodnje potrebnih proizvoda u uslovima COVID-a – navela je Radićeva.

Prema njenim riječima, ciljna grupa su izvozno orijentisana privredna društva, koja su se suočila sa posljedicama pandmije, izazvane virusom COVID 19.

U okviru projekta organizovaće se obuke za privredna društva i zaposlene u Komorskom sistemu o raspoloživim IT alatima. Takođe, biće razvijena nova platforma za razmenu znanja i informacija o mogućnostima saradnje, koja će se promovisati u skladu sa promotivnim planom.

Print Friendly

Leave a Reply