Stručna obuka iz sektora poljoprivrede

USDAAmeričko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) finansira Cochran Fellowship Program u okviru kojeg će u 2016. godini ponuditi stručnu obuku u SAD o temama:

1. Poljoprivredne zadruge i udruženja/Agricultural Coopreatives and Associations
2. Integrisano suzbijanje štetočina/Integrated Pest Management
3. Poljoprivredna biotehnologija /Agricultural Biotechnology.

Svi troškovi treninga i boravka u SAD su plaćeni od strane USDA, osim povratne avionske karte.
Obuka obično traje 15 dana, a termini i trajanje putovanja se prilagođava rasporedu i mogućnostima kandidata.
U prilogu je prijava za Cochran Fellowship Program 2016 koju treba čitko ispuniti i poslati na adresu:
Američka ambasada Sarajevo
USDA/FAS
Roberta Frasurea 1
71000 Sarajevo

Elektronsku verziju aplikacije možete poslati na e-mail adresu:
sanela.stanojcic@fas.usda.gov .

Prijave treba dostaviti najkasnije do 25.11.2015. godine. Sve dodatne informacije o Cochran programu možete naći na http://www.fas.usda.gov/programs/cochran-fellowship-program ili ako nazovete Američku ambasadu u Sarajevu, kontakt osoba Sanela Stanojčić, tel. 033 704 305, mob. 061 184 755.

Print Friendly

Leave a Reply