Stručno savjetovanje: „Praktična primjena Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o radu i podzakonskih akata sa aspekta izmjena tih zakona u decembru mjesecu 2021. godine u cilju povećanja plata u Republici Srpskoj“

By 9. марта 2022. Aktuelnosti, slide No Comments

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija Republike Srpske organizuju stručno savjetovanje na temu „Praktična primjena Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o radu i podzakonskih akata sa aspekta izmjena tih zakona u decembru mjesecu 2021. godine u cilju povećanja plata u Republici Srpskoj“ na kojem mogu prisustvovati sva zainteresovana pravna i fizička lica koja primjenjuju navedene propise.

Stručno savjetovanje će se odražati u velikoj sali Republičke uprave za inspekcijske poslove – Odjeljenje Banjaluka ulica Veljka Mlađenovića bb, u krugu Incela, u petak 18. marta 2022. godine s počekom u 11 časova.

Sva zainteresovana lica koja primjenjuju navedene propise mogu da pripreme pitanja u pismenoj formi na gore navedenu temu koja mogu postaviti predstavnicima ministarstava, Poreske uprave i Inspekcije rada.

Print Friendly

Leave a Reply