U Ministarstvu finansija održan sastanak sa priređivačima igara na sreću

By 27. септембра 2019. Novosti iz Komore, slide No Comments

sastanak ministarstvoU Ministarstvu finansija Republike Srpske u Banjaluci, uz prisustvo direktora Republičke uprave za igre na sreću Republike Srpske Aleksandra Došića sa saradnicima i predstavnika Privredne komore Republike Srpske, održan sastanak sa priređivačima igara na sreću iz Republike Srpske tokom kojeg su priređivači upoznati sa procedurama koje bi trebalo izvršiti u skladu sa novim Zakonom o igrama na sreću.

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, donijelo 15 pravilnika kojima se detaljnije utvrđuju i definišu načini priređivanja, standardi i procedure organizovanja igara na sreću.

Novim zakonom predviđena je potpuna „on lajn“ kontrola posredstvom računarskih sistema koji će morati da imaju tehničke specifikacije koje omogućavaju Ministarstvu finansija potpuni uvid u sve aspekte priređivanja igara na sreću.

U skladu sa propisanim, izvršena je procedura izbora tri laboratorije ovlašćene za izdavanje certifikata o usklađenosti sa tehničkim uslovima utvrđenim propisima, a priređivači su tokom današnjeg sastanka upoznati sa procedurama koje bi trebali izvršiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

Zakonom o igrama na sreću se uvodi međunarodni standard odgovornog priređivanja igara na sreću, a dio prihoda od igara na sreću biće usmjeren na pronatalitetnu politiku.

Propisano je ograničenje reklamiranja, kao obaveza u okviru reklama upućivanja na mjesta na kojima igrači mogu dobiti besplatnu psihološku pomoć ili upozorenja o štetnosti kockanja.

I ovaj, kao i prethodni zakon sadrže vrlo jasne zabrane igranja maloljetnicima i jasnu uputu postupanja u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ovim dodatnim normama stvara se još čvršća zakonska regulacija društveno odgovornog ponašanja u ovoj oblasti.               

 

Naredni koraci priredjivaca nakon ovlascivanja laboratorija

Print Friendly

Leave a Reply