U multilateralnoj kompenzaciji „prebijeno“ 164,2 miliona KM obaveza

By 11. новембра 2015. Novosti iz Komore, slide No Comments

U tri ciklusa prve multilateralne kompenzacije u Republici Srpskoj uspješno je „prebijeno“ 164,2 miliona maraka, od ukupno prijavljenih nešto više od milijarde maraka obaveza, potvrdio je direktor Banjalučke berze, Milan Božić.
Predstavljajući rezultate prve multilateralne kompenzacije, Božić je na konferenciji za novinare, održanoj danas u Privrednoj komori Republike Srpske, naveo da se od ukupno prijavljenih dugova moglo kompenzovati nešto više od 389 miliona KM. Dakle, kako je ocijenio, procenat kompenzacije je izuzetno visok.
– Od ukupno prijavljenih dugova kompenzovali smo nešto više od 16 odsto, a od dugova koji su se mogli kompenzovati nešto više od 42 odsto. Najveći dio dugova kompenzovan je od javnog sektora, te institucija povezanih sa ovim sektorom. U kompenzaciji su učestvovali pravni subjekti iz Republike Srpske, a bila je obaveza da se prijavljuju samo dugovi. Na osnovu svih unesenih dugova Banjalučka berza je koristeći algoritam za prebijanje dugova izračunala koliko se može od toga kompenzovati – objasnio je Božić.
Direktor Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić, rekla je da je prva multilateralna kompenzacija pokazala da je to mjera koja može ublažiti prisutnu nelikvidnost privrede Srpske i smanjiti unutrašnji dug.
– Ovim su se oslobodila određena likvidna sredstva koja sigurno mogu značajno uticati na poslovne tokove. Očekujem da zajedno sa Banjalučkom berzom i Ministarstvom finansija dalje analiziramo ovaj prvi ciklus kako bi se postigli još bolji rezultati. Očekujemo i da će se privatni sektor više uključiti u narednim ciklusima multilateralne kompenzacije – rekla je Dragica Ristić i podsjetila da Komora, kao jedan od prioritetnih zahtjeva, uz rasterećenje privrede, reformu radnog zakonodavstva i javne uprave, insistirati na mjerama smanjenja nelikvidnosti privrede.
Zakonom o multilateralnoj kompenzaciji Poreskoj upravi je dato ovlašćenje da sagleda ko je sve prijavio obaveze i da sankcioniše one koji to nisu učinili.
– Ako damo opštu ocjenu da je kompenzacija uspjela, onda ćemo vidjeti koji veliki iznosi nisu prijavljeni u multilateralnu kompenzaciju, te razloge zbog čega to nije urađeno. Takve privredne subjekte ćemo kazniti kako je to zakonski predviđeno od 100 do 10.000 maraka – izjavio je pomoćnik direktora Poreske uprave Srpske, Velimir Kukobat.
Prema njegovim riječima, Poreska uprava je zainteresovana da multilateralna kompenzacija što bolje prođe, jer će u evidenciji te uprave biti umanjeni dugovi.

Print Friendly

Leave a Reply