Oblici organizovanja i rada u Komori zasnivaju se na granskom i teritorijalnom povezivanju članova Komore. Članovi Komore povezuju se granski preko udruženja, a teritorijalno preko područnih privrednih komora.
U Sektoru granskih udruženja djeluje 15 Udruženja koja su obrazovana prema pretežnoj djelatnosti koju obavljaju. Pojedine članice Komore mogu biti zastupljene u više udruženja u zavisnosti od interesa, vodeći računa o interesima privrede u cjelini.
Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori, odnosno oblik organizovanja i rada granski i funkcionalno povezanih članova Komore, radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine oblasti privrede.
Udruženje se organizuje za jednu ili više grana privrede, a članovi se organizuju u udruženje prema pretežnoj djelatnosti koju obavljaju, shodno važećoj nomenklaturi. Udruženje organizuje svoj rad preko skupštine udruženja, izvršnog odbora i drugih oblika rada.
Udruženje može neposredno upućivati prijedloge nadležnim republičkim organima i organizacijama radi rješavanja određenih pitanja i preduzimanja odgovarajućih mjera od interesa za privredne subjekte organizovane u udruženju, ako nisu u suprotnosti sa stavovima organa Komore.
Udruženje može imati grupacije – oblik neposrednog povezivanja članova Komore u okviru udruženja radi razmatranja i usklađivanja stavova o pitanjima od interesa određenog dijela privrede.

Odluka o udruženjima PKRS_2016

Pero Ćorić

Direktor sektora granskih udruženja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-121

+387 51 493-126

Print Friendly