Bankarski sistem Republike Srpske obuhvata banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije i druge finansijske organizacije čije se osnivanje i poslovanje uređuje posebnim zakonima u kojima je propisano da Agencija za bankarstvo Republike Srpske izdaje dozvole ili odobrenja za rad i nadzire poslovanje.

Bankarski sektor Republike Srpske čini najznačajniji dio ukupnog bankarskog sistema Republike Srpske koji čini 9 banaka sa ukupno 3.254 zaposlenih radnika, od čega je osam banaka sa većinskim privatnim kapitalom, uz dominaciju stranog privatnog kapitala, dok je jedna banka u državnom vlasništvu.DraganaŠ1

U Republici Srpskoj posluje 7 mikrokreditnih organizacija – MKO i to 4 mikrokreditna društva – MKD, kao profitne organizacije i 3 mikrokreditne fondacije – MKF, kao neprofitne organizacije.

MKO

U Republici Srpskoj dozvolu Agencije za bankarstvo za obavljanje poslova lizinga ima jedan davalac lizinga.

Leasing_01

U Republici Srpskoj do sada nije poslovala ni jedna štedno-kreditna organizacija.

 

Dragana Šobot

Sekretar

+387 51 220 611

+387 51 215 565

O Sektoru

Dokumenti

Linkovi

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Osiguranje Garant isključeno iz Skupštine Udruženja društava za osiguranje RS

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Odluka o isključenju ovog društva za osiguranje donesena je zbog kršenja Smjernica za postupanje društava za osiguranje koja posluju na tržištu Republike Srpske prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila, u periodu od novembra 2017. do 15. februara 2018.godine.

BL

PKRS i Udruženje društava za osiguranje RS potpisali Ugovor o donaciji sredstava za rekonstrukciju vrtića u Banjoj Luci

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Udruženje društava za osiguranje Srpske obezbijedilo je sredstva za rekonstrukciju prostora za novi vrtić, koji bi trebalo da primi oko 30 mališana.

Tehnicki pregled1

Pojedina društva za osiguranje krše Smjernice i odluke Udruženja

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Skupština Udruženja, zbog kršenja Smjernica i odluka Udruženja, osiguravajućim društvima Aura Banja Luka, Garant Brčko, Mikrofin Banja Luka i Asa Sarajevo, izrekla je mjeru opomena pred isključenje iz Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske.

Milomir_Durmic

Milomir Durmić: Ove godine zabilježen rast od devet odsto

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Sva osiguravajuća društva na tržištu osiguranja Srpske imaju adekvatan kapital i tehničke rezerve, kao i dozvolu za rad, te mogu adekvatno da izvršavaju zakonom predviđene obaveze.