Bankarski sistem Republike Srpske obuhvata banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije i druge finansijske organizacije čije se osnivanje i poslovanje uređuje posebnim zakonima u kojima je propisano da Agencija za bankarstvo Republike Srpske izdaje dozvole ili odobrenja za rad i nadzire poslovanje.

Bankarski sektor Republike Srpske čini najznačajniji dio ukupnog bankarskog sistema Republike Srpske koji čini 9 banaka sa ukupno 3.254 zaposlenih radnika, od čega je osam banaka sa većinskim privatnim kapitalom, uz dominaciju stranog privatnog kapitala, dok je jedna banka u državnom vlasništvu.DraganaŠ1

U Republici Srpskoj posluje 7 mikrokreditnih organizacija – MKO i to 4 mikrokreditna društva – MKD, kao profitne organizacije i 3 mikrokreditne fondacije – MKF, kao neprofitne organizacije.

MKO

U Republici Srpskoj dozvolu Agencije za bankarstvo za obavljanje poslova lizinga ima jedan davalac lizinga.

Leasing_01

U Republici Srpskoj do sada nije poslovala ni jedna štedno-kreditna organizacija.

 

Dragana Šobot

Sekretar

+387 51 220 611

+387 51 215 565

O Sektoru

Dokumenti

Linkovi

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

respirator

Udruženje društava za osiguranje Privredne komore uplatilo novac za kupovinu respiratora

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na ovaj način, društva za osiguranje još jednom su pokazala društvenu odgovornost, koja je posebno važna sada, kada se borimo sa ovom bolešću.

Print Friendly

NAJAVA: Konferencija o osiguranju 12. marta u Banjoj Luci

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Konferenciju će obuhvatiti dvije teme: „Liberalizacija tržišta osiguranja u Republici Srpskoj i okruženju, prednosti i nedostaci“ i „Uloga, značaj i vrste neobaveznih osiguranja i njihova promocija“.

Print Friendly
dogovor

Udruženje društava za osiguranje: Pozitivno poslovali uprkos teškoćama

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Na polugodištu je bilo pet društava koja su imala negativan finansijski rezultat, a nadamo se da će taj broj na kraju godine biti manji, odnosno dva ili tri društva“, rekao je Durmić.

Print Friendly
drustva za osiguranje

Višković: Društva za osiguranje da predlože ideje za unapređenje ove oblasti

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Višković je, u razgovoru sa predstavnicima Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori Republike Srpske i Agencije za osiguranje Srpske, istakao da je Vlada, uvažavajući ovaj finansijski sektor, otvorena za sve konstruktivne razgovore i realizovanje određenih aktivnosti za unapređenje, u skladu sa zakonskim okvirima.

Print Friendly
Print Friendly