Bankarski sistem Republike Srpske obuhvata banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije i druge finansijske organizacije čije se osnivanje i poslovanje uređuje posebnim zakonima u kojima je propisano da Agencija za bankarstvo Republike Srpske izdaje dozvole ili odobrenja za rad i nadzire poslovanje.

Bаnkаrski sеktоr Rеpublikе Srpskе čini 8 bаnаkа, sа 287 оrgаnizаciоnih diјеlоvа, u kојimа је zаpоslеnо 2.988 rаdnikа.

Banke2

Мikrоkrеditni sеktоr Rеpublikе Srpskе čini 14 mikrоkrеditnih оrgаnizаciја (МKО), оd čеgа 12 mikrоkrеditnih društаvа (МKD), kоје kао prоfitnе оrgаnizаciје mоgu plаsirаti mikrоkrеditе mаksimаlnо dо 50 hilјаdа KМ i dviје mikrоkrеditnе fоndаciје (МKF), kоје kао nеprоfitnе оrgаnizаciје mоgu plаsirаti mikrоkrеditе mаksimаlnо dо 10 hilјаdа KМ.

MKD2

Dragana Šobot

Sekretar

+387 51 220 611

+387 51 215 565

O Sektoru

Dokumenti

Linkovi

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

respirator

Udruženje društava za osiguranje Privredne komore uplatilo novac za kupovinu respiratora

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na ovaj način, društva za osiguranje još jednom su pokazala društvenu odgovornost, koja je posebno važna sada, kada se borimo sa ovom bolešću.

Print Friendly

NAJAVA: Konferencija o osiguranju 12. marta u Banjoj Luci

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Konferenciju će obuhvatiti dvije teme: „Liberalizacija tržišta osiguranja u Republici Srpskoj i okruženju, prednosti i nedostaci“ i „Uloga, značaj i vrste neobaveznih osiguranja i njihova promocija“.

Print Friendly
dogovor

Udruženje društava za osiguranje: Pozitivno poslovali uprkos teškoćama

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

„Na polugodištu je bilo pet društava koja su imala negativan finansijski rezultat, a nadamo se da će taj broj na kraju godine biti manji, odnosno dva ili tri društva“, rekao je Durmić.

Print Friendly
drustva za osiguranje

Višković: Društva za osiguranje da predlože ideje za unapređenje ove oblasti

| Bankarstvo i finansije, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Višković je, u razgovoru sa predstavnicima Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori Republike Srpske i Agencije za osiguranje Srpske, istakao da je Vlada, uvažavajući ovaj finansijski sektor, otvorena za sve konstruktivne razgovore i realizovanje određenih aktivnosti za unapređenje, u skladu sa zakonskim okvirima.

Print Friendly
Print Friendly