Udruženje šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine
U okviru komorskog sistema Republike , ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima šumarstva, prerade drveta i proizvodnje namještaja .

Skupština Udruženja broji 45 članova, a Izvršni odbor broji 17 članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Stojko Blagojević iz JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, a potpredsjednik je g-din Janko Petrović iz Petroprojekt d.o.o. Bratunac

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Milan Kovač iz DI Šipovo a.d. Šipovo, a potpredsjednik je g-din Zoran Stojičić iz JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

преузимање

Poziv: Učestvujte na Sajmu drvo i gradnja u Klagenfurtu

| Najave događaja, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Klagenfurtskim Sajmom i Ustanovom WMTA Banja Luka (partner Klagenfurtskog sajma u BiH), poziva sva zainteresovana preduzeća iz drvopreradjivačke industrije (gradnja drvetom, stolarstvo, drveni objekti, EE, biomasa, podovi, stolarija, transport i logistika, primarna prerada) i šumarstva da se, za učešće na Sajmu drvo i gradnje, koji će biti održan od 31. avgusta do 3. septembra 2022. godine u Klagenfurtu, prijave najkasnije do 22.08.2022 do 12h.

Print Friendly
šumski sortimenti

Zabrana izvoza oblovine, ogrevnog drveta i peleta do kraja septembra

| Aktuelnosti, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Košarac smatra da je neophodno smanjiti cijene orevnog drveta, peleta i oblovine, a nada se i da će javna preduzeća u Republici Srpskoj i FBiH, te nadležna entitetska tijela znati iskoristiti ovu odluku da bi se uticalo da proizvođači peleta obore cijene.

Print Friendly
4681681c-0bcf-4e55-bbbc-ad4f460b0c61-1024x682

Privremena zabrana izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta u interesu građana i domaće privrede

| Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske o potrebi uvođenja privremene zabrane izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta.

Print Friendly

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje šumarstva i prerade drveta

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-125

+387 51 493-126

Strategije i regulativa

Strategija razvoja šumarstva RS 2011-2021
Strategija razvoja drvoprerađivačke industrije RS 2014-2018

Print Friendly