Udruženje šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine
U okviru komorskog sistema Republike , ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima šumarstva, prerade drveta i proizvodnje namještaja .

Skupština Udruženja broji 45 članova, a Izvršni odbor broji 17 članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Stojko Blagojević iz JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, a potpredsjednik je g-din Janko Petrović iz Petroprojekt d.o.o. Bratunac

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Milan Kovač iz DI Šipovo a.d. Šipovo, a potpredsjednik je g-din Zoran Stojičić iz JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

pelet

Vlada Srpske usvojila odluku o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta

| Aktuelnosti, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta, kojom se propisuje najviša maloprodajna cijena peleta od drveta na 480 KM, plus PDV, po toni, u svim pakovanjima, u trgovini na malo na teritoriji Srpske.

Print Friendly
преузимање

Poziv: Učestvujte na Sajmu drvo i gradnja u Klagenfurtu

| Najave događaja, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Klagenfurtskim Sajmom i Ustanovom WMTA Banja Luka (partner Klagenfurtskog sajma u BiH), poziva sva zainteresovana preduzeća iz drvopreradjivačke industrije (gradnja drvetom, stolarstvo, drveni objekti, EE, biomasa, podovi, stolarija, transport i logistika, primarna prerada) i šumarstva da se, za učešće na Sajmu drvo i gradnje, koji će biti održan od 31. avgusta do 3. septembra 2022. godine u Klagenfurtu, prijave najkasnije do 22.08.2022 do 12h.

Print Friendly
Xylexpo-1

Poziv na saradnju – posjeta sajamu XYLEXPO 2022 – Svjetsko Bijenale tehnologije za obradu drveta, opreme, materijala i pribora za industriju namještaja – Milano – 12. do 15. oktobar

| Najave događaja, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Sajam je posvećen tehnologijama i alatima za obradu drveta i proizvodnju namještaja s posebnim naglaskom na održivost životne sredine i energetsku efikasnost.

Print Friendly
šumski sortimenti

Zabrana izvoza oblovine, ogrevnog drveta i peleta do kraja septembra

| Aktuelnosti, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Košarac smatra da je neophodno smanjiti cijene orevnog drveta, peleta i oblovine, a nada se i da će javna preduzeća u Republici Srpskoj i FBiH, te nadležna entitetska tijela znati iskoristiti ovu odluku da bi se uticalo da proizvođači peleta obore cijene.

Print Friendly

Lazo Šinik

Sekretar

Udruženje šumarstva i prerade drveta

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-125

+387 51 493-126

Strategije i regulativa

Strategija razvoja šumarstva RS 2011-2021
Strategija razvoja drvoprerađivačke industrije RS 2014-2018

Print Friendly