Udruženje šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine
U okviru komorskog sistema Republike , ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima šumarstva, prerade drveta i proizvodnje namještaja .

Skupština Udruženja broji 45 članova, a Izvršni odbor broji 17 članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Stojko Blagojević iz JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, a potpredsjednik je g-din Janko Petrović iz Petroprojekt d.o.o. Bratunac

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Milan Kovač iz DI Šipovo a.d. Šipovo, a potpredsjednik je g-din Zoran Stojičić iz JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

sajam

SEMINAR: „Priprema za sajmove od A do Z“

| Edukacija, Metalurgija i obrada metala, Najave događaja, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Privrеdnа kоmоrа Republike Srpske u sаrаdnji sа GIZ EU Prolocal programom organizuje seminar na temu Priprema za sajmove od A do Z. Seminar će se održati 04.05.2018. godine u velikoj…

šumski sortimenti

Veća proizvodnja za skoro 300 odsto

| Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U Srpskoj je u januaru prodato ukupno 76.604 metra kubna raznih šumskih sortimenata ili više za 378,2 odsto nego u istom periodu prošle godine. Krajem januara na zalihama je registrovano ukupno 179.324 metra kubna raznih šumskih sortimenata. Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta pri Privrednoj komori Srpske Lazo Šinik rekao je Srni da je tolika razlika u količini porizvednih sortimenata u januaru ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine nastala prvenstveno zbog loših vremenskih uslova u januaru prošle godine.

drvoprerada

Entitetske vlade podnose inicijativu: Zabrana izvoza sirovine i takse na ogrev i građu

| Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U narednim danima biće usaglašena visina takse na izvoz građe lišćara i ogrevnog drveta, jer ne postoji opravdanost da se on pod ovim okolnostima dešava, kada se to moglo završavati u višim fazama prerade – kaže Lazo Šinik, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta RS Privredne komore RS.

drvoprerada

Izvoz namještaja prebacio pola milijarde KM

| Aktuelnosti, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene u 2017. u oblasti drvne industrije iznosio je 677,49 miliona maraka. Od tog iznosa na izvoz iz RS odnosi se 560,42 miliona maraka, što je za 68,50 miliona više u odnosu na godinu ranije.

Lazo Šinik

Sekretar

+387 51 215 446

+387 51 215 565

Strategije i regulativa

Strategija razvoja šumarstva RS 2011-2021
Strategija razvoja drvoprerađivačke industrije RS 2014-2018